profil Specjalizacje WSPOMNIENIA

WYBIERZ SWOJEGO ANIMATORA

joanna_mikulska JOANNA MIKULSKA
justyna-sobczyk JUSTYNA SOBCZYK

TAGI:

DZIENNIKARSTWO,HISTORIA,WSPOMNIENIA,PRACA Z OSOBAMI WYKLUCZONYMI,PRZESTRZEŃ PUBLICZNA,TEATR

ORGANIZATOR:

ę