profil Specjalizacje MEDIACJE

WYBIERZ SWOJEGO ANIMATORA

KPacholak__MG_0027 KONRAD SOBCZYK
_MG_0570 PAULINA CZAPSKA

TAGI:

EWALUACJA,MEDIACJE,WSPARCIE PROJEKTU,ARTETERAPIA,DESIGN THINKING,DIAGNOZA POTRZEB INSTYTUCJI,DOMY KULTURY,DZIENNIKARSTWO,GRY EDUKACYJNE,INKUBOWANIE PROJEKTÓW,INTEGRACJA,KOMUNIKACJA,ORGANIZACJE POZARZĄDOWE,SĄSIEDZKOŚĆ,SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA,STRATEGIA ROZWOJU,WIĘZI SPOŁECZNE,ZMIANA SPOŁECZNA,ZMYSŁY

ORGANIZATOR:

ę