MICHAŁ
DANIELEWICZ

Działanie i rozwój

TAGI:

Michał Danielewicz - z wykształcenia socjolog, z zawodu badacz (przede wszystkim jakościowe badania społeczne, w drugim rzędzie - marketingowe). W swojej pracy chętnie sięga do metod trenerskich, które pomagają przełożyć wiedzę na działanie. Dużo jeździ po Polsce: miastach, miasteczkach i wsiach. Jeździ zarówno zawodowo, realizując badania terenowe (m.in. dziesiątki odwiedzonych pracowni komputerowych, bibliotek i domów kultury), jak i hobbystycznie w ramach wypraw rowerowych.

Doświadczenie zawodowe:

Pracował m.in. z: NGO prowadzącymi działania kulturalno-społeczne, publicznymi instytucjami kultury, organizacjami działającymi lokalnie (bibliotekami, domami kultury, radami seniorów).
Wśród organizacji, z którymi współpracował są m.in. Uniwersytet Warszawski, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Instytut Spraw Publicznych, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, Akademia Rozwoju Filantropii, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Jako badacz zajmuje się pozyskiwaniem wiedzy, a jako trener wspiera proces zbierania wiedzy i przekładania jej na działanie. Uważa, że wiedza jest cenna, ale działanie jeszcze bardziej.

W Sieci Latających Animatorów Kultury jest od początku.

Zajmuje się badaniami i warsztatami a jako latający przede wszystkim wspiera organizacje (biblioteki, domy kultury, rady seniorów) w trzech tematach:
1. Gdzie jesteśmy? (mapowanie zasobów; mocne i słabe strony; szanse i zagrożenia; ważne doświadczenia i główne lekcje)
2. Dokąd zmierzamy? (formułowanie celów – mierzalnych, realnych i podzielanych przez grupę; formułowanie wizji jak osiągać cele; formułowanie planów w oparciu o zasoby, podział zadań i harmonogram działań)
3. Praca nad zgłaszanymi problemami (przykładowo: przeciążenie lidera, wypalenie grupy – pracujemy nad problemami, które da się rozwiązać na gruncie organizacji, czyli nad tym na co organizacja ma wpływ i co od niej zależy)

Spośród zbioru scenariuszy „Pomysłów do zrobienia” ma swój ulubiony: „Balonowa sonda”, który wykorzystuje  w zmodyfikowanej wersji. Sam natomiast jest autorem scenariusza „Podaj dalej”

Jako ważne  doświadczenie wskazuje projekt badawczo-interwencyjny w domach kultury. Cykl spotkań, na których pojawiali się ludzie w różny sposób związani z domem kultury i wspólnie wymyślaliśmy, jakiej wiedzy brakuje instytucji i w jaki sposób można by ją zdobyć. – „Na początku byłem sceptyczny wobec szans powodzenia tego przedsięwzięcia. Ale okazało się, że te spotkania i nasza obecność stały się dobrą okazją do tego, aby ludzie zaczęli rozmawiać o domu kultury w szerszym kontekście, poza codziennymi schematami myślenia o bieżącej działalności instytucji. Zaczęły kiełkować nowe pomysły, pojawiły się nowe osoby. Od tego projektu zaczęło się moje zainteresowanie pracą trenerską.”

Pracuje z:

dzieci, muzea, młodzież, seniorzy, pary międzypokoleniowe, niepełnosprawni, animatorzy kultury, twórcy, biznes, biblioteki, instytucje kultury, domy kultury, galerie, samorządy, organizacje pozarządowe

WYBIERZ INNEGO SOCJOLOGA

babel
babel
Gortych
babel
24-25.02.2012 r
24-25.02.2012 r
24-25.02.2012 r
24-25.02.2012 r
24-25.02.2012 r
24-25.02.2012 r
_MG_0615
24-25.02.2012 r
_MG_0081
24-25.02.2012 r
_MG_9951
24-25.02.2012 r
24-25.02.2012 r
24-25.02.2012 r

ORGANIZATOR:

ę