MARIA
WIERZBICKA

TAGI:

Maria Wierzbicka - Jest socjolożką ze specjalizacją antropologia współczesności, skończyła międzywydziałowe studia doktoranckie przy ISNS UW i podyplomowe Gender Studies w IBL PAN. Współpracuje również z Centrum Cyfrowym.

Doświadczenie zawodowe:

Koordynacja, opracowanie koncepcji badań, realizacja badań terenowych i opracowanie ich wyników w projektach badawczych, m.in. badań jakościowych realizowanych w slumsie Mathare w slumsie w Nairobi, ewaluacji programu MegaMisja dla Fundacji Orange, badanie potrzeb kulturalnych osób Głuchych i słabo słyszących dla Mazowieckiego Instytutu Kultury; Opracowanie koncepcji badań, realizacja badań i opracowanie wyników w projekcie Mistrzowie Kodowania Junior; Opracowanie narzędzi badawczych i realizacja badań jakościowych w projekcie dotyczącym e-czytania; Realizacja badań jakościowych w licznych projektach m.in. dla Instytutu Spraw Publicznych, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Google Polska, Pracowni Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego, w zespole badawczym prof. Tokarskiej-Bakir w badaniu na temat legend krwi.

W pracy posługuje się metodami jakościowymi (IDI, FGI, obserwacje), specjalistycznymi narzędziami analizy – analiza semantyczna, inwentarze Ja-My-Oni, mapy mojego świata, analiza SWOT i inne.

W pracy z ludźmi ceni komunikację, otwartość, jasny podział zadań i obowiązków, niestosowanie biernej agresji, życzliwość, pomoc, wymianę wiedzy i doświadczeń.

Praca pozwala jej poznawać ludzi, ich opinie i przemyślenia. Jak sama mówi – „Bycie badaczem jakościowym pozwala na stały kontakt z ludźmi, sprawia, że trafiam do miejsc, w do których nie trafiłabym tak po prostu, dowiaduję się rzeczy, o które często nie zapytałabym sama z siebie. Moja praca stale mnie rozwija, uczy, uwrażliwia społecznie.”

W Sieci Latających Animatorów Kultury od 2015 roku.

W ramach sieci dotychczas brała udział w warsztatach na temat edukacji medialnej, w których moderowała prace jednej z grup uczestników.

Za swój największy sukces zawodowy uważa realizację i koordynację badań w slumsie w Nairobi. Badania dotyczyły oceny potencjału dzieci mieszkających w slumsie, a ich efektem było wypracowanie rekomendacji dla organizacji pomocowych. Pomimo barier kulturowych i językowych udało się przeprowadzić szereg wywiadów indywidualnych z nauczycielami ze slumsowej szkoły oraz obserwacji uczestniczącej (wielotygodniowy codzienny pobyt w slumsie). Kolejnym jest ostatni projekt Mistrzowie Kodowania Junior – pionierskie na skalę europejską badania e-kompetencji przedszkolaków.

Pracuje z:
dzieci, muzea, młodzież, seniorzy, niepełnosprawni, animatorzy kultury, twórcy, biblioteki, instytucje kultury, Nauczyciele, nauczyciele przedszkolni i wychowawcy świetlic

WYBIERZ INNEGO SOCJOLOGA

babel
Gortych
babel
24-25.02.2012 r
24-25.02.2012 r
24-25.02.2012 r
24-25.02.2012 r
24-25.02.2012 r
24-25.02.2012 r
_MG_0615
24-25.02.2012 r
_MG_0081
24-25.02.2012 r
_MG_9951
24-25.02.2012 r
24-25.02.2012 r
24-25.02.2012 r
24-25.02.2012 r

ORGANIZATOR:

ę