ŁUCJA
KRZYŻANOWSKA

Inspiruję
do współpracy

TAGI:

Łucka Krzyżanowska: Socjolożka i badaczka. Absolwentka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorantka w Zakładzie Psychologii Społecznej w Instytucie Socjologii UW. Doświadczenie zdobywała w projektach społecznych realizowanych m.in. dla Instytutu Socjologii, Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Instytutu Spraw Publicznych, Towarzystwa Inicjatyw Twórczych ę oraz w GfK Polonia w dziale Custom Research - Service gdzie zajmowała się badaniami Business-to-Business. Na warsztatach uczy jak efektywnie diagnozować potrzeby społeczności lokalnych. Praktyczne podejście do badań społecznych przekazuje studentom w trakcie zajęć prowadzonych w Instytucie Socjologii UW.

Zajmuję się

Jeżdżę po Polsce i rozmawiam z ludźmi na rozmaite tematy, o tym jak im się mieszka w ich społecznościach, z matkami o tym czym jest macierzyństwo, z bibliotekami o tym jak się zmieniają, dużo czasu spędzam na rozmowach z seniorami. Późnej wszystko analizuję tworzę kategoryzacje, wyciągam wnioski. Prowadzę warsztaty dotyczące diagnozowania potrzeb lokalnych i pokazuję uniwersytetom trzeciego wieku, bibliotekom, lokalnym liderom jak mogą robić to samodzielnie. Pomagam społecznościom, organizacjom i instytucjom lepiej się poznać i zrozumieć. Zachęcam do spojrzenia na lokalne wyzwania z różnych perspektyw. Pomagam zrozumieć interesy różnych stron, które jak się często okazuje nie zawsze są sprzeczne. Inspiruję do współpracy – czasami w trakcie rozmowy okazuje się że jest szereg instytucji i organizacji, które zajmują się podobnymi rzeczami, w ogóle się nie zna. W momencie, w którym rozmawiam z tymi instytucjami pokazuję im, że nie są same i że mogą działać razem. Czasem ludzie bardzo dużo wiedzą, ale są za blisko tej wiedzy, socjolog daje spojrzenie z trochę z zewnątrz pomaga się zdystansować i spojrzeć świeżym okiem na rzeczy, o których my doskonale wiemy. Dzięki wiedzy uporządkowanej przez socjologa może powstać pomysł na nowy projekt, na zrobienie czegoś wspólnie z jakąś instytucją, może powstać raport, który posłuży w negocjacjach np. z lokalnymi władzami.

Robię to, bo

Dzięki podróżowaniu po Polsce poznaję różnych ludzi i za każdym razem wracam z takim przekonaniem wow! ale jest fajnie, ale się dzieje, ale ludzie są super, ale mają pomysły, że im się chce! Widzę jak Polska się zmienia. Widzę, że powstają interesujące miejsca, że dookoła jest coraz ciekawiej. Wszędzie gdzie się nie pojedzie okazuje się, że jest mnóstwo ludzi, którzy na przekór przeciwnością losu zmieniająca coś na lepsze.

Ważne doświadczenie

Maiłam dość pracy agencji badawczej, która zajmowała się badaniami marketingowymi. Badałam stacje benzynowe, banki. Po jednym z wyjazdów usiadłam przed komputerem spojrzałam na wykres, żeby zobaczyć co ludzie zapamiętali z reklam banków emitowanych w zeszłym miesiącu i stwierdzałam, że to nie ma najmniejszego sensu i że znudziło mi się męczenie ludzi pytaniami o to jak oceniają daną reklamę czy jest ona wiarygodna i czy dzięki temu pójdą pobiec założyć lokatę. Dużo ciekawiej, głębiej rozmawia się z matkami o tym jakie są problemy w ich życiu albo co jest ciekawego w macierzyństwie niż o tym czy chcą kupić taką kaszkę czy inną.

Metody

Rozmawiam indywidualnie, mogę też rozmawiać w grupie, prowadzę obserwacje, analizuję artykuły materiały prasowe np. na temat wizerunku biblioteki. Proszę ludzi, żeby robili zdjęcia, potem z nimi je analizuję. Proszę młodych ludzi, dokumentowali swoje ulubione miejsca za pomocą zdjęć, później z nimi siadam i razem te zdjęcia omawiany, wyciągamy wnioski. Prowadzę różnego rodzaju warsztaty, na których wspólne się pracuje nad jakimś zagadnieniem. Stosuję dużo prostych i tanich metod do diagnozowania czy szukania odpowiedzi na nurtujące pytania. Niektóre biblioteki mają wielkie kule szklane, do których ludzie wrzucają swoje zapotrzebowania na książki – to jest de facto badanie potrzeb czytelników.
Mogę pomóc w obszarach związanych ze starzeniem się społeczeństwa, seniorami, z przechodzeniem na emeryturę i szeroko rozumiana problematyka kapitału społecznego, diagnozowanie potrzeb lokalnych, badanie sieci powiązań organizacji pozarządowych, diagnozowanie i poszukiwanie partnerów, określanie celów.

WYBIERZ INNEGO SOCJOLOGA

babel
babel
Gortych
babel
24-25.02.2012 r
24-25.02.2012 r
24-25.02.2012 r
24-25.02.2012 r
24-25.02.2012 r
24-25.02.2012 r
_MG_0615
24-25.02.2012 r
_MG_0081
24-25.02.2012 r
24-25.02.2012 r
24-25.02.2012 r
24-25.02.2012 r
24-25.02.2012 r

ORGANIZATOR:

ę