KATARZYNA
WALA

usłyszeć historie ludzi

TAGI:

Katarzyna Wala - Socjolożka, badaczka jakościowa, trenerka. Autorka materiałów edukacyjnych na temat metod diagnozy lokalnej oraz animacji kulturalnej. Doktorantka Etnologii na Uniwersytecie Wrocławskim.

Doświadczenie zawodowe:

W latach 2011-2013 organizatorka warsztatów integracyjnych dla osób niewidomych i słabowidzących. Koordynatorka projektów badawczo-animacyjnych Wrocław – wejście od podwórza (Katedra Mediacji Sztuki ASP, Europejska Stolica Kultury 2016), Podwórko Gepperta (Fundacja ArtTransparent), LaMuz (Muzeum Współczesne Wrocław) oraz badań realizowanych wśród osób niewidomych i słabowidzących (Uniwersytet Wrocławski). Członkini zespołów badawczych w projektach Nasz Orlik 2014 (MSiT, Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej, UW), Media_Styczni (MEN, Fundacja Nowoczesna Polska, UW), dzieło-działka (Muzeum Etnograficzne w Krakowie), sPLoT (Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży, UWr.) i in.

W swojej pracy naukowej zajmuje się koncepcjami zamieszkiwania, umiejscowienia i wykluczenia różnych grup społecznych. Specjalizuje się w metodologii badań jakościowych, ze szczególnym uwzględnieniem etnografii zmysłów oraz metod animacyjnych. Skutecznie łączy teorię i praktykę. Teorie socjologiczne i antropologiczne są dla niej inspiracją do tworzenia nowych i skutecznych sposobów pracy z ludźmi, zbierania danych i ich interpretacji.

W swojej pracy wykorzystuje rozmaite narzędzia, często inspiruje się metodami stosowanymi przez naukowców oraz zaczerpniętymi z pracy artystów. Każdy projekt jest innym, dlatego stara się dostosowywać metody pracy do konkretnego zlecenia, gdy jest to potrzebne, tworzy nowe „pomysły do zrobienia”, ale te gotowe również wykorzystuje. Jest autorką pomysłów: „Mapa relacji”, „Zawiązywanie koalicji”, „Książka kucharska naszej okolicy”.

W Sieci Latających Animatorów Kultury od 2012 roku.
W ramach sieci projektuje i realizuje liczne warsztaty oraz szkolenia dla różnych grup społecznych („Pracownie Orange”, „Seniorzy w Akcji”, „Zoom na UTW” i in.); wspiera tworzenie lokalnych partnerstw („OrlikLab. Kulturalne interwencje”), pełni opiekę nad projektami (OrlikLab, Zoom na Rady Seniorów. Uniwersytet Obywatelski), prowadzi badania jakościowe, w tym diagnozy lokalne i konsultacje społeczne (programy: „Generator Pomysłów dla Bibliotek”, „Zoom na Rady Seniorów” i in.).

Za swój największy zawodowy sukces uważa współtworzenie projektu OrlikLab


Pracuje z:

muzea, młodzież, seniorzy, pary międzypokoleniowe, niepełnosprawni, twórcy, biznes, instytucje kultury, domy kultury, samorządy, organizacje pozarządowe

WYBIERZ INNEGO SOCJOLOGA

babel
babel
Gortych
babel
24-25.02.2012 r
24-25.02.2012 r
24-25.02.2012 r
24-25.02.2012 r
24-25.02.2012 r
24-25.02.2012 r
_MG_0615
24-25.02.2012 r
_MG_0081
_MG_9951
24-25.02.2012 r
24-25.02.2012 r
24-25.02.2012 r
24-25.02.2012 r

ORGANIZATOR:

ę