KATARZYNA
STARZYK-DURBACZ

Wspólne decydowanie

TAGI:

Katarzyna Starzyk-Durbacz - Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Uniwersytecie Warszawskim. Badaczka jakościowa, z doświadczeniem marketingowym oraz społecznym. Od sześciu lat, dzięki pracy w Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” poszerza swoje doświadczenia z zakresu badań społecznych. Dzięki doświadczeniu koordynowania programu Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej posiada szeroką wiedzę – zarówno teoretyczną, jak i praktyczną – z zakresu partycypacji obywatelskiej. Projektuje i realizuje badania (w tym diagnozy lokalne), prowadzi szkolenia (zarówno dla administracji publicznej, jak i organizacji pozarządowych), moderuje debaty oraz spotkania konsultacyjne.

Doświadczenie zawodowe:

Realizacja licznych badań społecznych (dotyczących np.: usług kulturalnych, konsultacji społecznych, rad seniorów, nowych technologii), ewaluacji i diagnoz lokalnych.
Prowadzenie debat, spotkań otwartych i warsztatów.
Realizacja procesów konsultacyjnych.
Przeprowadzanie szkoleń z zakresu m,in.: partycypacji obywatelskiej, diagnoz lokalnych, badań społecznych, ewaluacji.

W pracy najczęściej korzysta z wywiadów. – Jak mówi –  w tym „worku” mieści się wiele bardzo różnych narzędzi: takie, które mogą pobudzić ludzi, wydobyć z nich wiedzę.
Bardzo lubianą przez nią metodą jest wywiad grupowy – fajnie jest rozmawiać z kilkoma osobami na raz, sam proces dyskusji między ludźmi, dochodzenia do wspólnych wniosków jest bardzo ciekawy.
Korzysta też z dosyć prostych narzędzi, które zazwyczaj dobrze działają. Z kolei w partycypacji wykorzystywane są różne techniki np., różnego rodzaju warsztaty, dyskusje w określonej formule, czy spacery badawcze. Wartością tych ostatnich jest to, że każdy uczestnik może być przewodnikiem, wejść w tę rolę i opowiedzieć o jakimś miejscu pod zupełnie nowym, nieoczywistym kątem. W trakcie takiego spaceru nie ogląda się zabytków, ale przestrzenie przyjazne bądź nie, szuka się miejsc, w których ludzie lubią się gromadzić i zastanawia się co w nich takiego jest.

Robi to bo…

„To wszystko służy jakiemuś wspólnemu dobru, pozwala doprecyzować jakieś działania, określić bardziej adekwatne cele. Nagle się może okazać, że możemy odkryć różne rzeczy, których wcześniej nie dostrzegaliśmy.”

Pracuje z:

młodzież, seniorzy, instytucje kultury, domy kultury, samorządy, organizacje pozarządowe

WYBIERZ INNEGO SOCJOLOGA

babel
babel
Gortych
babel
24-25.02.2012 r
24-25.02.2012 r
24-25.02.2012 r
24-25.02.2012 r
24-25.02.2012 r
24-25.02.2012 r
_MG_0615
24-25.02.2012 r
24-25.02.2012 r
_MG_9951
24-25.02.2012 r
24-25.02.2012 r
24-25.02.2012 r
24-25.02.2012 r

ORGANIZATOR:

ę