ZUZA
CICHOWSKA

Najważniejsze jest spotkanie z ludźmi

TAGI:

Zuzanna Cichowska: Jest socjolożką. W jej życiu zawodowym przeplatały się do tej pory badania społeczne i partycypacja. Pracowała przy budżecie partycypacyjnych w domu kultury, przy konsultacjach społecznych, przy tworzeniu partycypacyjnej strategii rozwoju domu kultury, współpracowała z różnymi organizacjami pozarządowymi przy projektach badawczych i partycypacyjnych. Współpracuje z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych "ę", głównie w ramach sieci Latających Socjologów. Obecnie pracuje w programie dotacyjnym, w którym opiekuje się kilkudziesięcioma projektami prowadzonymi przez organizacje pozarządowe z całej Polski. Monitoruje realizację projektów, a także wspiera organizacje merytorycznie. Jest również członkinią Stowarzyszenia Badawczo-Animacyjnego „Flâneur”, działającego na rzecz społeczności lokalnych w Warszawie, głównie w dzielnicy Grochów. Uważa, że badania społeczne są narzędziem do zmiany, dlatego wybiera animacyjne i partycypacyjne metody badawcze, angażujące ludzi i łatwe do przekazania osobom bez wykształcenia socjologicznego.

Doświadczenie zawodowe:

Pracuje w Fundacji Batorego w dużym programie grantowym – oprócz monitorowania projektów z zakresu partycypacji, również wspiera je merytorycznie.

W pracy z ludźmi najważniejsze dla niej są spotkanie i rozmowa – trzeba spotykać różnych ludzi ze sobą i dawać im przestrzeń, aby ze sobą rozmawiali, ustalali różne rzeczy, a poza tym też wiedzę na temat tego o czym rozmawiają. dzięki temu będą mogli świadomie i z wzajemnym szacunkiem dla swoich potrzeb podejmować decyzje w sprawach ich dotyczących

Jej obszar zainteresowań to partycypacja obywatelska, badania jakościowe, przestrzeń publiczna (planowanie przestrzeni, badania i konsultacje dot. przestrzeni)

W swojej pracy wykorzystuje narzędzia badań jakościowych i partycypacyjnych (praca warsztatowa, działania w przestrzeni, metody badawczo-animacyjne, wykorzystywanie okazji typy festyn, piknik do konsultowania i zbierania opinii od mieszkańców).

W Sieci Latających Animatorów Kultury od 2012 roku.

Do tej pory wspierała dwie biblioteki (w ramach programu rozwoju bibliotek) i jeden uniwersytet trzeciego wieku. Bibliotekom pomagała dotrzeć z ofertą do nowych grup (dzieci, młodzież) – przyciągnąć te grupy i zbadać ich potrzeby w sposób partycypacyjny. W uniwersytecie trzeciego wieku wsparła proces planowania oferty (słuchacze warsztatowo ją wypracowywali).

Jest współautorką scenariusza „Balonowa sonda”

Pracuje z:

animatorzy kultury, biblioteki, domy kultury, organizacje pozarządowe

WYBIERZ INNEGO SOCJOLOGA

babel
babel
Gortych
babel
24-25.02.2012 r
24-25.02.2012 r
24-25.02.2012 r
24-25.02.2012 r
24-25.02.2012 r
24-25.02.2012 r
_MG_0615
24-25.02.2012 r
_MG_0081
24-25.02.2012 r
_MG_9951
24-25.02.2012 r
24-25.02.2012 r
24-25.02.2012 r

ORGANIZATOR:

ę