BARTEK
LIS

Metoda małych kroków

TAGI:

Bartek Lis – doktor nauk społecznych, socjolog, badacz, animator kultury. Studiował specjalistyczne kierunki społeczne na Uniwersytecie Warszawskim oraz Uniwersytecie w Oslo (półroczne stypendium). Od 2012 roku kurator projektów społecznych w Muzeum Współczesnym Wrocław (organizacja debat, wykładów, warsztatów, działań animacyjnych, projektów badawczych, rozwój publiczności). Organizator warsztatów i projektów adresowanych do osób z niepełnosprawnością wzroku (Muzeum Współczesne Wrocław, od 2012). Od 2012 roku „Latający Socjolog” w programie Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” (diagnozy potrzeb społeczności lokalnej, organizacja warsztatów, moderacja generatora pomysłów, kilkanaście interwencji animacyjno-szkoleniowych w miastach i miasteczkach na terenie całego kraju). Od 2013 nauczyciel metod i technik animacji społeczno-kulturalnej w SKIBIE (wrocławska szkoła animatorów kultury). Członek Fundacji Sztuki Współczesnej ART TRANSPARENT (kurator debat i działań społecznych w ramach siedmiu edycji Przeglądu Sztuki SURVIVAL). Współprowadzący cotygodniową audycję „BMI” w Akademickim Radiu LUZ.

Doświadczenie zawodowe:

Praca w Muzeum Współczesnym Wrocław, gdzie jest kuratorem oraz organizatorem warsztatów i projektów społecznych.

W swojej pracy wykorzystuje rozmowy, wywiady pogłębione i wywiady narracyjne – Jak sam mówi – sprawia mi to dużą przyjemność. Jak się lubi to co się robi, to częściej robi się to dobrze. Pracowałem tą metodą nad swoim doktoratem.
Korzysta także z narzędzi antropologii wizualnej

W pracy z ludźmi ważne jest dla niego nawiązanie bliskiej, partnerskiej relacji (skrócenie dystansu, zejście z katedry, czyli bez eksperckiego, mentorskiego podejścia)

W sieci Latających Animatorów Kultury jest od 2012 roku
Zajmuje się  projektami z seniorami, instytucjami kultury, samorządami. Przeprowadza warsztaty, diagnozy potrzeb lokalnych, badania społeczne, generatory pomysłów

Robi to, bo…

Nie wyobraża sobie, że mógłby pracować inaczej. Lubi działania, których skutki może potem dostrzec. „Fajnie jest pomyśleć, że ktoś zyskał pracę dzięki projektowi, w którego powstanie się zaangażowałem, albo, że Pan Boguś, mieszkaniec schroniska dla bezdomnych, dzięki udziałowi w projekcie „Bez(do)Mnie” przechodzi swoistą terapię, jest włączany z powrotem do społeczeństwa. Oczywiście to długotrwały i trudny proces, ale od takich małych kroków się właśnie zaczyna. W mikroskali to się udaje. Chodzi o zmianę, o dostrzegania każdej takiej zmiany.”

Pracuje z:

muzea, seniorzy, niepełnosprawni, animatorzy kultury, twórcy, biblioteki, instytucje kultury, domy kultury, galerie, samorządy, organizacje pozarządowe

WYBIERZ INNEGO SOCJOLOGA

babel
babel
Gortych
babel
24-25.02.2012 r
24-25.02.2012 r
24-25.02.2012 r
24-25.02.2012 r
24-25.02.2012 r
_MG_0615
24-25.02.2012 r
_MG_0081
24-25.02.2012 r
_MG_9951
24-25.02.2012 r
24-25.02.2012 r
24-25.02.2012 r
24-25.02.2012 r

ORGANIZATOR:

ę