ANNA
BUCHNER

TAGI:

Anna Buchner - Badacz, doktor socjologii, Członek Zakładu Metod Badań Kultury w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych (ISNS UW), Zespołu Badawczego Centrum Cyfrowego oraz Centrum Humanistyki Cyfrowej w Instytucie Badań Literackich PAN.

W Sieci Latających Socjologów od 2014 roku.

Doświadczenie zawodowe:

Autorka koncepcji i realizatorka jakościowych i ilościowych projektów badawczych m.in. koordynacja i realizacja ewaluacyjnego projektu badawczego programu “Mistrzowie Kodowania Junior” dla Samsung Polska oraz projektu badającego kompetencje cyfrowe polskiego sektora MŚP dla Google Polska, jakościowej części projektu badawczego „Analiza doświadczeń oraz identyfikacja dobrych praktyk w obszarze wspierania rozwoju kompetencji cyfrowych”, koordynacja i realizacja jakościowej części projektu badawczego „Badanie otwartości w sektorze GLAM”, jakościowo – ilościowy projekt badawczy realizowany jako wsparcie wiedzy eksperckiej w projekcie “Równy dostęp do edukacji – otwarte zasoby edukacyjne”, uczestnictwo w badaniach i tworzeniu raportu „Tajni kulturalni” oraz „Kulturotwórcy” we współpracy z Centrum Cyfrowym: Projekt Polska; realizacja badań w projekcie „O stanie i zróżnicowaniach kultury miejskiej w Polsce“ przeprowadzanych na zamówienie MKiDN; badacz w projekcie „Towards a Comparative Sociology of Beauty” prowadzonym przez Wydział Socjologii Uniwersytetu w Amsterdamie; badacz – ewaluator „Niekongresu Animotorów Kultury, Warszawa 2014”, ewaluacja realizowana przez Fundacje Obserwatorium; realizacja badań w projekcie „Pomosty. Budowanie kapitału społecznego młodzieży ze środowisk wiejskich Warmii i Mazur” prowadzonym przez Instytut Badawczo – Szkoleniowy; realizacja badań i tworzenie raportów cząstkowych w projekcie „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej” prowadzonym przez Instytut Spraw Publicznych; realizacja projektu badawczego oraz współautorstwo raportu „St. Philip’s School Mathare: pomoc i rozwój potencjału“ realizowanego w Nairobi, finansowanego w ramach programu Polska Pomoc MSZ RP; realizacja badań i tworzenie raportu w projekcie „Blog jako nowa forma piśmiennictwa multimedialnego” realizowanego przez Centrum Humanistyki Cyfrowej w Instytucie Badań Litereckich PAN.

W ramach Sieci Latających Socjologów prowadzi warsztaty i badania. Pracuje z użyciem metodologii badań jakościowych  (zarówno badań jak i analizy m.in. analiza pola semantycznego, analiza ramowa).

Jest dumna z tego, że jest aktywną zawodowo mamą trójki dzieci z doktoratem. Najważniejsze w pracy z ludźmi jest dla niej uważna obserwacja i dociekliwość badawcza, nie przyjmowanie oczywistych odpowiedzi i rozwiązań tylko baczne przyglądanie się temu co czasem nie widoczne na pierwszy rzut oka. Robi to, bo projekty badawcze to nieustanna możliwość odkrywania codzienności na nowo. W codziennej pracy pomaga jej kreatywność i samodzielność.

Pracuje z:

muzea, młodzież, seniorzy, animatorzy kultury, biznes, biblioteki, instytucje kultury, domy kultury, galerie, samorządy, organizacje pozarządowe

WYBIERZ INNEGO SOCJOLOGA

babel
Gortych
babel
24-25.02.2012 r
24-25.02.2012 r
24-25.02.2012 r
24-25.02.2012 r
24-25.02.2012 r
24-25.02.2012 r
_MG_0615
24-25.02.2012 r
_MG_0081
24-25.02.2012 r
_MG_9951
24-25.02.2012 r
24-25.02.2012 r
24-25.02.2012 r
24-25.02.2012 r

ORGANIZATOR:

ę