ALEKSANDRA
GOŁDYS

Każdy z nas
jest w jakiś sposób socjologiem

TAGI:

Aleksandra Gołdys: Socjolożka, badaczka społeczna i marketingowa. Specjalizuje się w badaniach jakościowych, etnograficznych oraz ewaluacyjnych. Współpracowała z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Fundacją Dzieci i Młodzieży, Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Narodowym Centrum Kultury.

Zajmuję się

Jestem socjolożką. Pracuję na Uniwersytecie Warszawskim. W tej chwili realizujemy projekt badawczy, przygotowany w kontekście Euro 2012 – zajmujemy się tym, jakie zmiany społeczne niesie w sobie organizacja wielkiej imprezy. Poza tym badam sport powszechny oraz autostereotyp Polaków. W zespole wypracowaliśmy również narzędzia do lokalnej diagnozy sytuacji sportu. Mam doświadczenie pracy w firmie badawczej i realizowania projektów komercyjnych, które bardzo wiele mnie nauczyły (przede wszystkim pokory). Chyba najmocniej ukształtowało mnie jedno z pierwszych badań, realizowanych na terenach popegeerowskich na zlecenie Ministerstwa Gospodarki. To wtedy zaczęłam rozumieć socjologię jako odpowiedzialną i opartą na zaufaniu relację z drugim człowiekiem. Socjolog jest „pomagierem”, ma pomóc w przedstawieniu świata i sposobu działania badanych. Większość narzędzi, sposobów myślenia i działania socjologii jest bardzo naturalna – każdy z nas jest w jakiś sposób socjologiem. Tyle, że „zawodowi” socjologowie mają to zintensyfikowane, bardzie uświadomione.

Robię to, bo

Jestem strasznie ciekawska. Ta ciekawość to ciągłe zadawanie pytań i baczne oglądanie rzeczywistości. Ciekawi mnie, dlaczego w danych sytuacjach ludzie zachowują się tak a nie inaczej. Równocześnie staram się znajdować odpowiedzi na pytania o to, co wpływa, co kreuje zmianę społeczną. Zawsze kusiło mnie przesunięcie socjologii w obszar działania. Socjologia ma wspierać ludzi i inicjatywy, które chcą wpływać na rzeczywistość, oraz pomagać im przełożyć plany na cele, na konkretne działania. Zmiana społeczna zaczyna się już w momencie planowania. Socjolog już na tym wstępnym etapie pomaga lepiej obejrzeć i zrozumieć rzeczywistość, by można ją było mądrze udoskonalać.

Ważne doświadczenie

Na zlecenie Ministerstwa Sportu badałam Orliki. Udało nam się namówić Ministerstwo, by zamiast badań ilościowych i relacji z suchych „słupków” zlecili nam „case study” – czyli zbadanie mniejszej ilości miejscowości, za to z możliwością dłuższego tam przebywania, wejścia w lokalną społeczność. W 20 miejscowościach badaliśmy to, jak działają boiska w środowiskach lokalnych, jak wyglądają relacje pomiędzy różnymi aktorami ważnymi dla lokalnego sportu, jakie postawy wobec miejsc i instytucji mają mieszkańcy i jak to wszystko przekłada się to na zaangażowanie w sport. Okazało się, że Ministerstwo doceniło tę jakościową wiedzę i wsłuchało się w wyniki oraz rekomendacje. Zgodnie z nimi rozszerzono liczbę dyscyplin promowanych na boiskach, położono nacisk na ofertę skierowaną do dziewczyn i seniorów, rozpoczęto projekt wzbogacenia przestrzeni boisk o infrastrukturę sportową na świeżym powietrzu (ścianki do wspinaczki, mini-siłownie). To badania pokazało mi siłę sprawczą jaką ma w sobie badanie – pod warunkiem, że nie jest przemądrzałe. Trzeba umieć zadbać o to, że wiedza, którą zdobyliśmy wydała się zrozumiała i użyteczna nie tylko nam.

Narzędzia

Bardzo lubię wywiad pogłębiony – jest czymś znakomitym i trzeba go traktować z szacunkiem jak każde spotkanie z drugim człowiekiem. Nierzadko sięgam po wywiad grupowy. Chętnie używam technik projekcyjnych – zaczynam wówczas od prośby: „wyobraź sobie…”, „narysuj..” – w tym momencie socjologia to coś więcej, niż zbieranie informacji, to także swojego rodzaju animacja. Socjologowie mają często inne temperamenty niż animatorzy kultury, mogą natomiast inspirować się narzędziami animacji na etapie prezentacji wyników badań, przekładania zdobytej wiedzy na konkretne pomysły na działanie. Uważam, że ważna jest nie sama technika, ale również filozofia, która za nią stoi. Moją filozofią jest przekonanie, że to nie ja jestem ekspertem, a mój rozmówca.

WYBIERZ INNEGO SOCJOLOGA

babel
babel
Gortych
babel
24-25.02.2012 r
24-25.02.2012 r
24-25.02.2012 r
24-25.02.2012 r
24-25.02.2012 r
_MG_0615
24-25.02.2012 r
_MG_0081
24-25.02.2012 r
_MG_9951
24-25.02.2012 r
24-25.02.2012 r
24-25.02.2012 r
24-25.02.2012 r

ORGANIZATOR:

ę