AGATA
NOWOTNY

Scenariusze
przyszłości

TAGI:

Agata Nowotny: Socjolożka i badaczka. Kończy doktorat na temat społecznej roli dizajnu w Instytucie Socjologii UW. Bada, pisze, uczy. Prowadzi projekty badawcze społeczne, naukowe i marketingowe. Z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych ę współpracuje przy projektach związanych z domami kultury i bibliotekami, inicjatywami młodych filmowców i dizajnerów oraz działaniami seniorów. Uczy metod badań jakościowych w Instytucie Socjologii UW, wykłada na Wydziale Wzornictwa warszawskiej ASP i poznańskiej School of Form, gdzie kieruje katedrą socjologii na wydziale Wzornictwa.

Zajmuję się

Jestem socjolożką, badaczką społeczną. Łączę pracę teoretyczną z praktyką badawczą i terenową, narzędzia socjologiczne z działaniami animacyjnymi. Pracuję z liderami lokalnych społeczności, aktywistami, przedstawicielami instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych, projektantami i studentami. Najważniejsza jest dla mnie lokalna wiedza społeczności, z którymi pracuję – wiedza o sobie, o innych, o otoczeniu. Tym, co mogę im dać od siebie, jest pewien dystans i kilka sprawdzonych narzędzi, które wydobywają ten lokalny potencjał. Pomagam przyglądać się otoczeniu z różnych perspektyw i przełożyć zdobytą wiedzę na wspólne działanie. Wspólnie poszukujemy przestrzeni, które wymagają wzmocnienia. Oprócz tego prowadzę wykłady dotyczące najnowszych trendów społecznych i kulturowych. Pracuję też z dizajnerami. Uzupełniam to, co na poziomie ich edukacji jest zaniedbane – umiejętność rozpoznawania otoczenia, szukania w nim inspiracji do pracy, rozumienia różnorodności i myślenia o przyszłości również w kontekście społecznym, a nie tylko materiałowym. Fascynuje mnie, jak dziedziny socjologii i dizajnu się uzupełniają, ujmując daną rzeczywistość z różnych perspektyw. Ta pierwsza od społecznej, ludzkiej, środowiskowej, ta druga od strony technicznych i materiałowych rozwiązań. Współczesny świat zmienia się szybko i stawia przed nami coraz nowsze wyzwania – dlatego współpraca różnych dziedzin i jednostek jest konieczna.

Robię to, bo

Wierzę w połączenie sił animacji społecznej i socjologii. Dzięki temu spotkaniu socjolog może uatrakcyjnić swoje metody badawcze, zamiast z ankietą chodzi na przykład z balonami i klockami! Z kolei animatorom obecność socjologa pozwala „unaukowić” swoje metody i usystematyzować wiedzę, którą mają z dotychczasowych działań. W życiu codziennym też bywamy badaczami: dostrzegamy pewne fakty, łączymy je, wyciągamy wnioski po to, żeby skutecznie działać. Pracuję z grupami społecznymi, które często dopiero zaczynają sobie uświadamiać, że są grupą – to niesie ze sobą dużą społeczną zmianę i pozwala ludziom robić coś razem dla innych, a nie – samemu, dla siebie. Wspólne działania poprawiają jakość życia wszystkich, którzy w nich uczestniczą.

Ważne doświadczenie

Jako pierwszy efekt warsztatów ludzie, nawet w małych miejscowościach, wymieniają często samo to, że się wreszcie spotkali. To daje do myślenia! Widać, jak brakuje w naszej przestrzeni publicznej miejsca do wspólnego rozmawiania, myślenia i działania. Jestem zadowolona z warsztatów, jeśli słyszę po nich, że uczestnicy zauważyli niedostrzegane wcześniej aspekty. Doceniam też każdy przejaw współpracy specjalistów różnych dziedzin.

Metody

Jeśli chodzi o metody, jestem bardzo elastyczna. Nie przywiązuję wagi do tego czy to jest opatentowane narzędzie, ale czy dobrze działa. Dlatego sięgam zarówno po te, które wyniosłam z badań społecznych (są więc bardziej „naukowe”), jak i po metody animacyjne oraz te zupełnie spontaniczne – czasami nawet zwykła rozmowa jest już jakimś narzędziem. Chętnie używam technik projekcyjnych, związanych z pracą wyobraźni, gdzie korzysta się z różnego rodzaju obrazów, metafor. Prowadzę warsztaty związane z planowaniem, myśleniem przyszłościowym i strategicznym. Sięgam po scenariusze służące projektowaniu przyszłości. Stosuję też mapowanie – mapy służą budowaniu wspólnego obrazu danej społeczności i pokazaniu, że to, co nam się wydaje rzeczywiste i obiektywne, jest tak naprawdę jednostkowe i subiektywne.

WYBIERZ INNEGO SOCJOLOGA

babel
babel
Gortych
babel
24-25.02.2012 r
24-25.02.2012 r
24-25.02.2012 r
24-25.02.2012 r
24-25.02.2012 r
_MG_0615
24-25.02.2012 r
_MG_0081
24-25.02.2012 r
_MG_9951
24-25.02.2012 r
24-25.02.2012 r
24-25.02.2012 r
24-25.02.2012 r

ORGANIZATOR:

ę