ADAM
KADENACI

Lubię oddawać
przestrzeń ludziom

TAGI:

Adam Kadenaci – Jestem absolwentem Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim. Pracuje w organizacjach pozarządowych jako badacz społeczny, animator i koordynator projektów społecznych. Wspieram instytucje kultury (biblioteki, domy kultury, kina, Pracownie Orange), ciała doradcze (Rady Seniorów), jednostki edukacyjne (Uniwersytety Trzeciego Wieku) i Orliki na terenie całej Polski. Pokazuję jak przeprowadzać badania, które pozwalają lepiej poznać mieszkańców, ich styl życia, ograniczenia, wartości i potrzeby. Uczę jak wiedzę zdobytą podczas badań przełożyć na konkretne działania. Organizuję konsultacje społeczne dotycząc przestrzeni publicznych i instytucji kultury. Zbieram potrzeby mieszkańców, by wspólnie z architektami i projektantami przełożyć je na konkretne rozwiązania. Pokazuję, w jaki sposób wykorzystywać sport do animowania społeczności lokalnych i ożywiania przestrzeni publicznych.

W swojej pracy wykorzystuje scenariusze “pomysłów do zrobienia”, jest autorem kilku pomysłów: Piknik sportowy, Wędrujący aparat fotograficzny, Wystawa zapachów, Skwer według dzieci, Sonda balonowa, Historie codzienne

W Sieci Latających Socjologów od 2013 roku.

Doświadczenie zawodowe:

W 2011 roku zrealizował projekt, w ramach Laboratorium Animatorni (Towarzystwo Inicjatyw Twórczych “ę”) – projekt Klub Sportów Miejskich „Skarpa”. Projekt polegał na ożywianiu przestrzeni publicznej za pomocą działań sportowych. W kolejnych latach działanie było rozwijane, co zaowocowało współpracą m.in. z Centrum Nauki Kopernik i Muzeum Historii Żydów Polskich. Uczestnik badań Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Orlików, Jaskółek – nowych zjawisk w warszawskich instytucjach i nieinstytucjach kultury (Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”) i miejskich polityk kulturalnych (ResPublica Nova). Prowadził konsultacje społeczne dotyczące utworzenia domu kultury na Pradze Północ (w Pałacyku Konopackiego) oraz dostosowania Parku Miejskiego w Prudniku i Alei Racławickich w Lublinie do potrzeb osób starszych. Zasiada w Zarządzie Fundacji na Rzecz Wspólnot Lokalnych „Na Miejscu”. W ramach działań organizacji, od 2012 roku, zajmuje się społeczną rewitalizacją placu na Krochmalnej 3 na warszawskiej Woli. Z ramienia Fundacji Na Miejscu zorganizował też konsultacje społeczne dotyczące wykorzystania przestrzeni otaczającej Stadion Narodowy i współtworzył Klub Sąsiedzki na Targówku Fabrycznym. Członek Stowarzyszenia Badawczo-Animacyjnego „Flâneur”. W ramach projektu „U jak Universam” koordynował badanie dotyczące roli i znaczenia Universamu Grochów dla lokalnej społeczności. Członek kolektywu projektowego AKR. Wspólnie z mieszkańcami Ochoty stworzył też społeczny projekt zagospodarowania Pola Mokotowskiego, który doprowadził do zorganizowania rozbudowanych konsultacji społecznych i uwzględnienia istotnych potrzeb mieszkańców w procesie modernizacji parku.

W ramach Sieci Latających Socjologów uczy jak planować i realizować badania potrzeb, stylów życia, wartości mieszkańców. Prowadził działania diagnostyczno-animacyjne w ponad 20 miastach i wsiach w Polsce, wspierając m.in. domy kultury, biblioteki, Pracownie Orange, Rady Seniorów, UTW, Orliki. Wspiera w przeprowadzeniu pierwszych badań i pokazuje, jak analizować wyniki. Wspiera instytucje kultury w przeprowadzaniu ewaluacji własnych działań. Realizuje badania społeczne dotyczące funkcjonowania instytucji samorządowych (kulturalnych/sportowych/doradczych/edukacyjnych) i organizacji pozarządowych. oraz konsultacje społeczne dotyczące dostosowywania przestrzeni publicznej i oferty instytucji kultury pod potrzeby mieszkańców. Wspiera planowanie i realizowanie projektów społecznych. Prowadzi warsztaty z niszowych dyscyplin sportowych oraz uczy przedstawicieli instytucji kultury/organizacji pozarządowych, jak wykorzystywać sport do animacji społeczności lokalnej i ożywiania przestrzeni publicznych. W swojej pracy bazuje na doświadczeniach uczestników. Każdy z nas jest badaczem, który mniej lub bardziej systematycznie analizuje otaczającą go rzeczywistość. Usprawnia dotychczasowe metody pozyskiwania wiedzy i uczy uczestników nowych metod animacyjno-badawczych. Oddaje socjologię ludziom.

Za swój największy sukces zawodowy uważa proces dostosowywania placu przy Krochmalnej 3 do potrzeb mieszkańców, w którym uczestniczy od 2012 roku. Jest to modelowy przykład przeprowadzania konsultacji społecznych i wdrażania ich wyników. Całe działanie rozpoczęło się od rozbudowanej animacji społeczności lokalnej, podczas której mieszkańcy mogli poznać zespół i oswoić się z ideą modernizacji placu. Potem nastąpił proces wieloetapowych konsultacji społecznych, podczas których architekci kilkukrotnie konfrontowali swój projekt z potrzebami i pomysłami mieszkańców. Efektem był całościowy plan zagospodarowani placu przy Krochmalnej 3, który co roku jest stopniowo realizowany przy pomocy miejskich narzędzi partycypacyjnych (Budżet Partycypacyjny, Inicjatywa Lokalna), wsparcia dzielnicy i prywatnych sponsorów. Wokół działania zostało stworzone też ponadlokalne, międzysektorowe partnerstwo, które w dalszym ciągu animuje i wspiera okolicznych mieszkańców.

Działa, aby oddać socjologię w ręce mieszkańców. Każdy z nas jest w stanie przeprowadzić badanie i wyciągnąć z niego wnioski, które usprawnią jego projekt/pomysł. Pokazuje jak to robić skutecznie i trafnie.

Zależy mu na tym, żeby w miastach i na wsiach znajdowały się przyjazne przestrzenie publiczne, w których mieszkańcy mogą odpoczywać i poznawać się nawzajem.

Pracuje z:

młodzież, seniorzy, animatorzy kultury, biblioteki, instytucje kultury, domy kultury, samorządy, organizacje pozarządowe

WYBIERZ INNEGO SOCJOLOGA

babel
babel
Gortych
babel
24-25.02.2012 r
24-25.02.2012 r
24-25.02.2012 r
24-25.02.2012 r
24-25.02.2012 r
_MG_0615
24-25.02.2012 r
_MG_0081
24-25.02.2012 r
_MG_9951
24-25.02.2012 r
24-25.02.2012 r
24-25.02.2012 r
24-25.02.2012 r

ORGANIZATOR:

ę