SYLWIA
WIDZISZ-
PRONOBIS

TAGI:

Sylwia Widzisz-Pronobis - Architektka i urbanistka, animatorka kultury, animatorka społeczna wraz z mężem prowadzi firmę projektową Pronobis Studio. Jest zaangażowana w projekty Wolnego Stowarzyszenia Zielonych Artystów, Fundacji Laboratorium Architektury 60+, Stowarzyszenia Miasto dla Mieszkańców Bytom, Medialab Katowice i Fundacji Napraw Sobie Miasto, a także Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”.

W Sieci Latających Socjologów od 2014 roku.

Doświadczenie zawodowe:
W ramach projektu Zoom na Rady Seniorów (TIT ę) realizowała warsztaty międzypokoleniowe, w których młodzież licealna projektowała przestrzeń dedykowaną grupie seniorów, a także Zoom na UTW (TIT ę), w ramach którego animowała grupy seniorów do pracy wolontariackiej na rzecz przestrzeni publicznej dostosowanej do ich potrzeb. Współorganizatorka dwóch edycji Kongresu Kobiet Województwa Śląskiego. Główna koordynatorka 5-dniowego wydarzenia pod hasłem Re.Bytom- Rewitalizacja z mieszkańcami wraz z Konferencją naukową.

Działając społeczne stawia sobie za cel wpływ na jakość działań rewitalizacyjnych w mieście i zaangażowanie mieszkańców w działania w przestrzeni miejskiej. Jako wyzwanie zawodowe postawiła sobie uświadomienie społecznościom lokalnym jak ważna jest współpraca, w której wykorzystujemy swoje kompetencje do poszukiwania najlepszych rozwiązań, a dzięki temu do poprawy jakości otaczającej nas przestrzeni. Będąc architektką i urbanistką wykorzystuje animację kultury do ukształtowania obywatelskich postaw na rzecz wspólnego dobra przestrzeni publicznej, pamiętając o edukacji w zakresie wiedzy prawnej np. powstawania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i wszelakich strategii przestrzennych gmin.

Prowadzi warsztaty i konsultacje społeczne na temat rozwiązań przestrzennych, działań rewitalizacyjnych i Budżetu Obywatelskiego w całej Polsce. Ogromną satysfakcje daje jej praca w grupie multidyscyplinarnej, w której każdy prezentuje inny zakres kompetencji i wiedzy, a efekty działań są często kompleksowe i spektakularne.

Najbardziej ceni sobie doświadczenie w pracy z dziećmi, w których najmłodsi projektują znaną sobie przestrzeń, ponieważ pozwala to na świeże spojrzenie na znane sobie problemy w przestrzeni i architekturze.

Pracuje z:

dzieci, seniorzy, instytucje kultury, organizacje pozarządowe

WYBIERZ INNEGO ANIMATORA

_MG_0227
babel-edit2
subpage-4
MarcinKoziński
Magda Latuch
Sebastian Bednarek_
subpage-1
_MG_0396
_MG_9988
KPacholak__MG_9923 (2)
KPacholak__MG_0027
KPacholak__MG_9948
kula
dorotka_960
_MG_0458
LAK/ Magda Kreis
LAK / Agnieszka Czerwinska
LAK/ Justyna Klein
LAK/ AGATA JALOSINSKA
_MG_0731
_MG_0243
_MG_0028
anna-plachecka
bartosz-mazur
katarzyna-sawko-kadr
marta-jasinska
_MG_0146
Agata Pietrzyk Sławińska
joanna_mikulska
dorota_piwowarska
_MG_0570
marzenia-michalek
marta-wojcicka

ORGANIZATOR:

ę