MAGDALENA
LATUCH

TAGI:

Magdalena Latuch - Animatorka społeczna, od lat działa na rzecz aktywizacji społecznej i animacji kultury społeczności lokalnych, w szczególności w Dzielnicy Bemowo. Od 2014 r. realizuje program mający na celu wspieranie początkujących animatorów społecznych w realizacji ich pierwszych inicjatyw lokalnych (pierwsza edycja skierowana była do mieszkańców Osiedla "Przyjaźń", 2015 r - do mieszkańców Bemowa I, II i IV). Prowadzi warsztaty z realizacji projektów społecznych "krok po kroku", diagnozy społecznej, pracy na zasobach. Koordynuje projekty edukacyjne i pozyskuję na nie środki finansowe. Na co dzień pracuje w Bemowskim Centrum Kultury jako główny specjalista ds. animacji kultury. Ukończyłam kulturoznawcze studia slawistyczne w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej oraz podyplomowe studia marketingu kultury na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Uwielbia żeglować po pełnym morzu, trenować bikram jogę i rozwiązywać zagadki kryminalne.

Do obszarów jej zainteresowań należy wspieranie wspieranie osób indywidualnych i grup w realizacji inicjatyw społecznych i projektów kulturalnych w oparciu o ich zasoby, jak i zasoby ich partnerów lokalnych. Specjalizuję się w zakresie współpracy z grupą (budowanie zespołu, mechanizmy grupowe) jak i diagnozy społeczności lokalnych, tworzenia partnerstw lokalnych pomiędzy instytucjami samorządowymi, domami kultury, organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi. Realizuje działania z zakresu historii mówionej i tworzenia lokalnych archiwów społecznych, współpracy międzypokoleniowej i międzysektorowej takie jak wymiany książek, pikniki ekologiczne, dni sąsiada.

W Sieci Latających Animatorów Kultury od 2014 roku.

Doświadczenie zawodowe:

W ramach Sieci współpracuje przy programie „UTW dla społeczności”, gdzie prowadzi warsztaty wspierające grupy inicjatywne na kolejnych etapach działania: budowania zespołu, ewaluacji, diagnozy grup docelowych, jak również autorefleksji i planowania działań. Podczas ogólnych zjazdów UTW prowadzi indywidualne konsultacje dla grup inicjatywnych podczas których poddajemy refleksji wyzwania stojące przez nimi. W ramach programu „Lokomotywa Zmian” i „Archipelag Pokoleń” prowadzi tutoring dla początkujących animatorów społecznych i animatorów kultury. Wspiera ich działania, motywuję i pomagam realizować zamierzone cele. W ramach programu „Orange dla Bibliotek” prowadziła warsztaty z zakresu budowania zespołu dla grupy młodych wolontariuszy i pracowników bibliotek.

Do jej ulubionych metod pracy należy praca warsztatowa w oparciu o proces grupowy. Wartością jest stwarzanie sytuacji umożliwiających ludziom rozwijanie swoich pasji. Dzięki temu kształtują się umiejętności interpersonalne, decydowanie o sobie, chęć dbania o środowisko lokalne. Zwraca uwagę na wzajemne oddziaływania członków grupy podczas realizacji projektu, w jaki sposób się rozwijają, co im pomaga a co przeszkadza w realizacji indywidualnych i grupowych celów. Sukcesem jest dla niej moment, w którym może zostawić grupę z przekonaniem, że jest gotowa do samodzielnej pracy. W pracy używam narzędzi pomagających uczestnikom analizę własnych zasobów i umiejętności.

Za swój największy sukces zawodowy uważa stworzenie, wspólnie z mieszkańcami Osiedla „Przyjaźń” programu Laboratorium Projektów Osiedla „Przyjaźń”, które wzbogaciło ją o wiedzę z zakresu wspierania początkujących animatorów, tutoringu i coachingu. Jest dumna z partnerstw lokalnych, jakie udało im się zbudować w trakcie realizacji programu, jak również z tego, że program doczekał się kolejnej edycji. W pracy z ludźmi ceni bezpośredni, szczery kontakt oparty na zaufaniu i jasnych zasadach, który umożliwia wymianę doświadczeń i wyzwala kreatywną energię. Pomaga jej w tym otwartość na drugiego człowieka i umiejętność rozpoznawania indywidualnych potencjałów i umiejętności ludzi, z którymi na co dzień pracuje. Ceni w sobie umiejętność dawania informacji zwrotnej. To pomaga w budowaniu partnerskich relacji i łatwość w komunikacji. Robi to, bo wierzy, że do bycia szcześliwym potrzebne jest człowiekowi rozwijanie świadomości o własnych potrzebach i umiejętnościach społecznych. To, jak funkcjonujemy w społeczeństwie, jakie decyzje podejmujemy ma ogromny wpływ na odczuwanie przez nas satysfakcji z życia.

Pracuje z:

młodzież, seniorzy, pary międzypokoleniowe, niepelnosprawni, animatorzy kultury, twórcy, biblioteki, instytucje kultury, domy kultury, samorządy, organizacje pozarządowe, placówki edukacyjne, placówki oświatowe, grupy nieformalne

WYBIERZ INNEGO ANIMATORA

_MG_0227
_MG_0261
babel-edit2
subpage-4
MarcinKoziński
Sebastian Bednarek_
subpage-1
_MG_0396
_MG_9988
KPacholak__MG_9923 (2)
KPacholak__MG_0027
KPacholak__MG_9948
kula
dorotka_960
_MG_0458
LAK/ Magda Kreis
LAK / Agnieszka Czerwinska
LAK/ Justyna Klein
LAK/ AGATA JALOSINSKA
_MG_0731
_MG_0243
_MG_0028
anna-plachecka
bartosz-mazur
katarzyna-sawko-kadr
marta-jasinska
_MG_0146
Agata Pietrzyk Sławińska
joanna_mikulska
dorota_piwowarska
_MG_0570
marzenia-michalek
marta-wojcicka

ORGANIZATOR:

ę