AGATA
PIETRZYK
-SŁAWIŃSKA

warto się angażować

TAGI:

Agata Pietrzyk-Sławińska (02.09.1985) - Jeste absolwentką kulturoznawstwa i animacji kultury w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instruktorskiego Kursu Kwalifikacyjnego Arteterapia: kultura przeciw wykluczeniu. Obecnie uczestniczy w Szkole Treningu i Warsztatu Psychologicznego (Ośrodek Intra).Jest specjalistką ds. edukacji oraz koordynatorką programu wolontariatu w Ośrodku Edukacji Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Działa w Stowarzyszeniu Katedra Kultury, w ramach którego koordynowała m.in. projekt Wizualny Eksperyment Muzealny (https://wizualnyeksperymentmuzealny.wordpress.com/). Wspólnie z Kolektywem Terenowym realizuje projekty etnograficzno-animacyjne (częściowo opisane w publikacji Etnografia/Animacja/Sztuka…). Jest Latającą animatorką Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”. Współpracuję też m.in. z Instytutem Teatralnym im. Z. Raszewskiego, Stowarzyszeniem Pedagogów Teatru, domami kultury, muzeami oraz grupami nieformalnymi.

(fot. Mikołaj Starzyński)

Animatorka kultury, absolwentka kulturoznawstwa i animacji kultury w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instruktorskiego Kursu Kwalifikacyjnego Arteterapia: kultura przeciw wykluczeniu. Obecnie uczestniczy w  Szkole Treningu i Warsztatu Psychologicznego (Ośrodek Intra). Interesuje się zjawiskiem wolontariatu w kulturze. Uważa, że ciekawie i świadomie prowadzony program wolontariatu w instytucji kultury, jest szansą na prawdziwie partycypacyjne budowanie działań kulturalnych.

W swojej pracy stara się tworzyć autorskie metody edukacji/animacji muzealnej, w których eksponat, przestrzeń muzeum i związane z nimi teksty kultury, stają się pretekstem do rozmowy o współczesnym świecie, inspiracją do twórczego działania i punktem wyjścia do nawiązywania międzyludzkich relacji. Poznaje i wspiera społeczności lokalne – obserwując praktyki kulturowe, działając na pograniczu etnografii, animacji i sztuki, poszukuje nieoczywistych obszarów społecznej aktywności. Wspiera liderów i aktywistów, lubi dzielić się wiedzą i inspirować.

Współautorka kilku “pomysłów do zrobienia” m.in „Dźwięki ukryte w okolicy”, „Budowla naszych marzeń”, „Wystawa Zapachów”, „Wędrujące aparaty fotograficzne”, „Skwer według dzieci”, „Wiszące pytanie”, „Gra terenowa”, „Książka artystyczna”.

W Sieci Latających Animatorów Kultury od początku jej istnienia.

Doświadczenie zawodowe:

Jest specjalistką ds. edukacji oraz koordynatorką programu wolontariatu w Ośrodku Edukacji Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Działa w Stowarzyszeniu Katedra Kultury, w ramach którego  koordynowała m.in. projekt Wizualny Eksperyment Muzealny (https://wizualnyeksperymentmuzealny.wordpress.com/). Wspólnie z Kolektywem Terenowym realizuje projekty etnograficzno-animacyjne (częściowo opisane w publikacji Etnografia/Animacja/Sztuka…). Współpracuje m.in. z Instytutem Teatralnym im. Z. Raszewskiego, Stowarzyszeniem Pedagogów Teatru, domami kultury, muzeami oraz grupami nieformalnymi.

W ramach Sieci Latających Animatorów Kultury prowadzi generatory pomysłów, tutoring (szczególnie projektów seniorskich), wspiera projekty z obszaru wolontariatu, warsztaty animacyjne/twórcze dla muzeów, działania wokół ekspozycji muzealnych, warsztaty dotyczące realizowania projektów społecznych, animacyjnie prowadzona diagnoza lokalna/praca z tożsamością lokalną/diagnoza w instytucji kultury, warsztaty ewaluacyjne, zajęcia z zakresu teorii i praktyki animacji kultury. W pracy wykorzystuje nie tylko narzędzia animacyjne (inicjujące procesy, pobudzające do działania i dyskusji), ćwiczenia teatralne, metody arteterapeutyczne i doświadczenie muzealne (praca z przedmiotem, dziedzictwem i historią), ale też antropologiczną perspektywę, etnograficzną wrażliwość i trenerską intuicję.

Za sukces zawodowy uważa to, że w pracy może podejmować bardzo różnorodne działania, a przy tym rozwijać się i dzielić się swoimi zainteresowaniami z innym ludźmi. Cieszy się, że może np. prowadzić  autorskie warsztaty na ekspozycji muzealnej, zajmować się teatrem dawnym i współczesnym, działać w przestrzeni wsi i miasta, współpracować z różnymi grupami wiekowymi czy też wspierać liderów i praktyków kultury. W pracy z ludźmi istotna jest dla niej możliwość poznawania różnych punktów widzenia. Lubi dać się zaskoczyć pomysłami innych osób.  Cieszy się też, gdy może stworzyć dla ludzi przestrzeń do rozwoju, a przy tym obserwować jak sami dziwią się (i cieszą!) swoją kreatywnością i odkrywają własne potencjały. Swoimi działaniami chciałaby dawać ludziom poczucie realnego wpływu na otaczającą rzeczywistość, zachęcać ich do refleksji i krytycznego myślenia.

Pracuje z:

muzea, seniorzy, pary międzypokoleniowe, animatorzy kultury, biblioteki, instytucje kultury, domy kultury, organizacje pozarządowe, społeczności lokalne, rodziny, dorośli, wolontariusze;

WYBIERZ INNEGO ANIMATORA

_MG_0227
_MG_0261
babel-edit2
subpage-4
MarcinKoziński
Magda Latuch
Sebastian Bednarek_
subpage-1
_MG_0396
_MG_9988
KPacholak__MG_9923 (2)
KPacholak__MG_0027
KPacholak__MG_9948
kula
dorotka_960
_MG_0458
LAK/ Magda Kreis
LAK / Agnieszka Czerwinska
LAK/ Justyna Klein
LAK/ AGATA JALOSINSKA
_MG_0731
_MG_0243
_MG_0028
anna-plachecka
bartosz-mazur
katarzyna-sawko-kadr
marta-jasinska
_MG_0146
joanna_mikulska
dorota_piwowarska
_MG_0570
marzenia-michalek
marta-wojcicka

ORGANIZATOR:

ę