GDZIE LATAJĄ

REKRUTACJA

Rekrutacja do programu została zakończa. W ramach naszego programu 30 bibliotek w całej Polsce objętych Programem Rozwoju Bibliotek skorzysta ze wsparcia „Latających”.

Biblioteki, które skorzystają ze wsparcia Latających Animatorów Kultury i Latających Socjologów powinny wiedzieć, że…

• Realizacja projektu wymaga samodzielności i kontaktu telefonicznego oraz mailowego z koordynatorką programu.

• Ważnym elementem całego programu jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.
Zachęcimy Was do dzielenia się zdobytą wiedzą z koleżankami i kolegami z innych bibliotek oraz fili, a także do zamieszczania relacji z prowadzonych działań na stronach internetowych biblioteki, blogach, w serwisach społecznościowych.

• Udział w tym projekcie daje Wam szansę na ogromną satysfakcję ze współpracy z doświadczonymi animatorami i socjologami, którzy swoimi pomysłami mogą zainspirować do podejmowania odważnych, nowatorskich przedsięwzięć.

• Jeśli jeszcze nie wiesz jak wykorzystać potencjał „Latających” zadzwoń do koordynatorki sieci, wspólne zastanowimy się jakie działanie jest Wam potrzebne.

• Z każdą biblioteką podpiszemy porozumienie o współpracy, w którym zostanie wyznaczona osoba odpowiedzialna za działania z „Latającymi” ze strony biblioteki. Przed wysłaniem zgłoszenia zastanówcie się, kto mógłby się podjąć tego zadania.

Warto tez pamiętać, że
• Działania prowadzone we współpracy z „Latającymi” mogą być skierowane do różnych grup: dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów czy grup międzypokoleniowych.
• Wizyty „Latających” muszą odbyć się do końca maja 2013 roku.


Projekt Latający Animatorzy Kultury i Latający Socjologowie dla bibliotek prowadzony jest przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma na celu ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Bila i Melindy Gates oraz Polsko - Amerykańskiej Fundacji wolności.

ORGANIZATOR:

ę