GDZIE LATAJĄ

O PROGRAMIE

Zapraszamy do biblioteki …
obrania kursu na nowe, twórcze rozwiązania! Biblioteki stają się centrami życia społeczności lokalnej. To świetny kierunek, ale też duże wyzwanie dla bibliotekarzy: „Stałam się animatorką kultury, edukatorką, badaczką. Zadaję sobie pytania: skąd brać pomysły na te wszystkie działania? Jak dotrzeć do grup, które jeszcze nie korzystają z biblioteki? Co robić, żeby pracować bardziej zespołowo? Czasami głowa aż pęka od myśli. Zaprosiłam Latającego Animatora i Latającego Socjologa do mojej biblioteki! Poczułam się pewniej, podpatrzyłam różne „sztuczki”, zobaczyłam jak można zachęcić do biblioteki tych, którzy wcześniej do niej nie zaglądali.”
(Anna, bibliotekarka z 10-letnim stażem)

W ramach projektu Latający Animatorzy Kultury i Latający Socjologowie przyjadą do biblioteki z wizytą na 3-6 dni. W trakcie swojego pobytu wspólnie z bibliotekarzami przeprowadzą działania społeczno-kulturalne np.: spotkania sąsiedzkie, warsztaty fotograficzne, akcje plastyczne, działania teatralne, czy krótkie akcje badawcze. Każda biblioteka będzie mogła skorzystać ze wsparcia zarówno animatora, jak i socjologa lub tylko jednego z nich – w zależności od potrzeb.

Wizyty:
To najważniejsza część wsparcia jakie proponujemy.
Spośród nadesłanych formularzy zgłoszeniowych wybierzemy 30 bibliotek. Przed odwiedzinami „Latających”, we współpracy z koordynatorką projektu i wybranym „Latającym” doradcą ustalicie plan działania w swojej bibliotece. Ważnym elementem każdego wyjazdu będą wasze pomysły i wasza aktywność. Zależy nam, żebyście byli zarówno uczestnikami, jaki i współautorami przeprowadzonych zajęć. Wtedy nauczycie się najwięcej!

Ponadto wszyscy bibliotekarze i bibliotekarki, którzy i które zdecydują się na zaproszenie „Latających”
wezmą udział w spotkaniu podsumowującym, które odbędzie się w maju 2013 roku w Warszawie.

W ramach programu postanie też księga dobrych pomysłów:
czyli przygotowane wspólnie z Wami scenariusze działań, które pozwolą korzystać ze zdobytej wiedzy także po wizycie „Latających”.

Dlaczego warto, czyli co zyskujecie:

Bibliotekarka / bibliotekarz:

• podczas działań z „Latającymi” będziesz mógł czerpać bezpośrednio z wiedzy i doświadczenia ekspertów,
• poznasz metody pracy animatora kultury,
• zdobędziesz proste i użyteczne sposoby na to jak rozpoznawać potrzeby mieszkańców,
• pogłębisz swoją wiedzą o możliwościach wykorzystania mediów cyfrowych
w działaniach społeczno-kulturalnych,
• weźmiesz udział w inspirującym spotkaniu z innymi twórczymi bibliotekarzami,
• otrzymasz Księgę Dobrych Pomysłów pełną gotowych scenariuszy działań animacyjnych i badawczych,
• dostaniesz solidną dawkę dobrej energii i motywacji.

Biblioteka:
• wzmocni swoją rolę jako centrum życia społeczności lokalnej,
• pozyska nowych partnerów i nawiąże kontakt z nowymi grupami w swojej miejscowości,
• zyska plan działania aktywizujący różne grupy odbiorców,
• wzbogaci ofertę kulturalną w społeczności ,
• przyciągnie nowych użytkowników.

Odbiorcy:
• otrzymają szansę udziału w spotkaniach sąsiedzkich, warsztatach fotograficznych, akcjach plastycznych,
działaniach plastycznych
• zdobędą okazją do wyrażania swoich potrzeb w badaniach socjologicznych,
• zetkną się z nowymi, ciekawymi formami zajęć.


Projekt Latający Animatorzy Kultury i Latający Socjologowie dla bibliotek prowadzony jest przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma na celu ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Bila i Melindy Gates oraz Polsko - Amerykańskiej Fundacji wolności.

ORGANIZATOR:

ę