KONTAKT

Eliza Gryszko
Marta Białek-Graczyk

tel.: (22) 22 43 490

mail: eliza.gryszko@e.org.pl

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę“
ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa
www.e.org.pl

ORGANIZATOR:

ę