KODEKS

Latający Animator Kultury Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę“:

 1. Jest uczciwy wobec siebie i osób, z którymi pracuje.
 2. Każdy projekt traktuje indywidualnie.
 3. Rzetelnie określa zakres swoich kompetencji.
 4. Starannie przygotowuje się do wyjazdu i planowanych działań.
 5. Wspiera projekt lokalnych liderów, ale nie jest odpowiedzialny za cały ich przebieg.
 6. Działa samodzielnie, ale ma świadomość, że jest częścią zespołu Latających Animatorów Kultury
 7. Prosi o wsparcie innych Latających Animatorów oraz Towarzystwo gdy go potrzebuje
 8. Dba o komunikację i dobry kontakt z zespołem, osobami, z którymi pracuje i Towarzystwem.
 9. Stara się przekazać  swoją wiedzę i doświadczenie lokalnym liderom.
 10. Jest otwarty, ale asertywny.
 11. Dba o rozwój swoich umiejętności.
 12. Buduje relacje oparte na szacunku i wymianie
 13. Wie, że niniejszy kodeks jest otwarty i może być rozbudowywany.

ORGANIZATOR:

ę