GDZIE LATAJĄ

O PROGRAMIE

W 2015 roku powstało 27 nowych Pracowni Orange, które dzięki współpracy z Fundacją Orange będą wspierać „Latający”.

Pracownie Orange istnieją w 77 miejscowościach w Polsce liczących nie więcej niż 40 tysięcy mieszkańców. Orange Polska wyremontował i wyposażył Pracownie w komputery i darmowy internet, a Fundacja Orange zaprosiła różne organizacje i instytucje, aby wspólnie spróbować ożywić przestrzeń wokół Pracowni i odkryć potencjał drzemiący w osobach, które je tworzą i społecznościach, w których powstały.

“Latający Animatorzy Kultury, Latający Socjologowie  i Latający Animatorzy Cyfrowi dla Pracowni Orange” to program stworzony z myślą o osobach działających w Pracowniach Orange oraz społecznościach, w których Pracownie powstały.

W ramach współpracy z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę” do Pracowni Orange zostaną wysłani animatorzy kultury, socjologowie, artyści i trenerzy skupieni w dwóch sieciach: Latających Animatorów Kultury i Latających Socjologów. Przyjadą do Pracowni z wizytą na 4 dni. W trakcie swojego pobytu wspólnie z jej pracownikami przeprowadzą diagnozę lokalną i działania społeczno-kulturalne np.: spotkania sąsiedzkie, warsztaty fotograficzne, akcje plastyczne, działania teatralne, krótkie akcje badawcze czy działania wykorzystujące potencjał technologiczny Pracowni.

Udział w programie jest bezpłatny i dobrowolny.

ORGANIZATOR:

ę