GDZIE LATAJĄ

PRACOWNIE ORANGE

W 2015 roku powstało 27 nowych Pracowni Orange, które zaczynają działać na terenie całej Polski, w miejscowościach liczących nie więcej niż 40 tysięcy mieszkańców.
Pracownie Orange istnieją już w 50. małych miejscowościach w Polsce liczących nie więcej niż 20 tysięcy mieszkańców. Orange Polska wyremontował i wyposażył Pracownie w komputery i darmowy internet, a Fundacja Orange zaprosiła organizacje pozarządowe, aby wspólnie spróbować ożywić przestrzeń wokół Pracowni i odkryć potencjał drzemiący w osobach, które je tworzą.

“Latający Animatorzy Kultury i Latający Socjologowie dla Pracowni Orange” to program stworzony z myślą o osobach działających w Pracowniach Orange oraz społecznościach, w których Pracownie powstały.

W ramach współpracy z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę” do Pracowni Orange zostaną wysłani animatorzy kultury, socjologowie, artyści, edukatorzy, trenerzy skupieni w trzech sieciach: Latających Animatorów Kultury, Latających Socjologów, Latających Animatorów Cyfrowych. Przyjadą do Pracowni z wizytą na 4 dni. W trakcie swojego pobytu wspólnie z jej pracownikami przeprowadzą diagnozę lokalną oraz działania społeczno-kulturalne np.: spotkania sąsiedzkie, warsztaty fotograficzne, akcje plastyczne, działania teatralne, czy warsztaty twórcze wykorzystujące zasoby technologiczne Pracowni. Udział w programie jest bezpłatny i dobrowolny.

ORGANIZATOR:

ę