NASZE DZIAŁANIA

dom_kultury-615x434
2012-06-11
Otwarty sektor kultury - manifest
My, praktycy kultury podskórnie czujemy, że właśnie teraz jesteśmy świadkami zmiany. Zamknięte, hierarchiczne, ignorujące odbiorców instytucje i organizacje kultury przestają mieć rację bytu. Liczy się otwartość na nieustające modyfikacje, zdolność do autorefleksji i pokora. Taka droga oznacza brak pewności, ale też otwiera pole do eksperymentu i ciągłego rozwoju. W Towarzystwie Inicjatyw Twórczych “ę” – staramy się nią kroczyć od 10 lat. Popełniamy błędy, uczymy się na trudnych doświadczeniach i próbujemy dalej. Inaugurując nowy obszar naszych działań: OTWARTY SEKTOR KULTURY – zapraszamy praktyków kultury – do wspólnej wędrówki. Najbliższy jest nam obszar edukacji kulturalnej i to właśnie jemu, w pierwszej kolejności, dedykujemy nasze działania. W dyskusji o polityce kulturalnej coraz większą rolę przypisuje się znaczeniu edukacji kulturalnej. Jej rozwój pojawia się w postulatach ruchów społecznych m.in.: Obywateli Kultury, jako element strategii na poziomie narodowym (jak choćby Strategia Rozwoju Społecznego), czy ważna perspektywa w dokumentach lokalnych. Jak więc jest z edukacją kulturalną w Polsce? Kto jest jej autorem, a kto adresatem? Czemu, wreszcie ma służyć edukacja kulturalna? Dostrzegamy różnorodność aktorów na scenie edukacji kulturalnej. To nie tylko szkoły, ale także domy kultury, biblioteki, świetlice, muzea, organizacje pozarządowe, a także nieformalne grupy i kolektywy, artyści i animatorzy. Jedni z krótkim, drudzy bardzo długim stażem i różnymi doświadczeniami. Entuzjaści, amatorzy, profesjonaliści, urzędnicy i kaowcy. Stawiane są przed nimi ambitne cele. Mają coraz lepiej rozpoznawać potrzeby lokalnej społeczności, przerzucać pomosty między pokoleniami, otwierać swoje instytucje i używać nowych technologii. Skąd mają czerpać wiedzę i pomysły? Na początek zapraszamy do zastrzyku inspiracji. Właśnie dlatego powołaliśmy Sieć Latających Animatorów Kultury i Latających Socjologów. Ludzi, którzy są gotowi pojechać w dowolne miejsce w Polsce, żeby dzielić się sprawdzonymi metodami pracy, podpowiadać jak wciągnąć do działania nowe grupy, jak urozmaicić codzienne działania, pomagają zostać “badaczami” własnej społeczności. Od początku działania sieci Latający odwiedzili ponad 50 lokalnych liderów i instytucji kultury. Wkrótce w specjalnej edycji będą odwiedzać instytucje kultury na Mazowszu i biblioteki z Programu Rozwoju Bibliotek. Zachęcamy do autorefleksji. Badamy istniejące instytucje i organizacje kultury – by dostarczyć materiał do rozmów, spotkań i sporów. Już parę lat temu rozpoczęliśmy serię działań badawczych pod hasłem “ZOOM na…”. Zaczęliśmy od ZOOMu na domy kultury. W 2012 roku rozpoczęliśmy ZOOM na Uniwersytety Trzeciego Wieku. W grudniu opublikujemy raport z działania tych oddolnych i rozwijających się w niezwykłym tempie miejsc. Dla tych, którzy chcą przyjrzeć się swoim instytucjom i zastanowić nad strategiami działania powołaliśmy Laboratorium Zmiany. Zapraszamy pracowników instytucji i organizacji, ale także mieszkańców i lokalne samorządy do wspólnej pracy nad celami i priorytetami działania. Staramy się towarzyszyć im w procesie wprowadzania zmian. Pomagamy zastanowić nad różnymi aspektami działania. W ramach Pracowni Design w tym roku wspólnie z bibliotekarzami z warszawskiego Targówka – wprowadzamy nowe praktyczne rozwiązania dla lokalnych bibliotek. Chcemy dzielić się wiedzą i współpracować z innymi animatorami kultury. Co roku zapraszamy dwóch animatorów z Polski na dwutygodniowe pobyty w Warszawie w ramach projektu “Animator in residence”. Dla animatora to okazja do intensywnej wymiany myśli, spotkania i realizacji własnych projektów. A dla naszego zespołu– konieczna dawka autorefleksji i odpowiedzi na pytania “dlaczego to robicie w ten sposób?” i “po co?”. O OTWARTYM SEKTORZE KULTURY myślimy też jak o think thanku – eksperymentującym i poszukującym nowych rozwiązań. Dlatego trzy lata temu uruchomiliśmy w Warszawie alternatywny dom kultury – ANIMATORNIĘ – biuro projektów społeczno-kulturalnych. Testujemy nietypowe rozwiązania, wprowadzamy zmiany i stale uczymy się. W tym roku ruszamy z kolejnym “planem trzyletnim” dla Animatorni. Nie można też mówić o otwartości nie pamiętając o szerokim udostępnianiu zebranej wiedzy na zasadach creative commons. Mamy tu sporo do nadrobienia. Mamy nadzieję, że wkrótce zobaczą Państwo nasze wysiłki. Tymczasem zapraszamy do korzystania z materiałów i publikacji zamieszczonych w nowej biblioteczce na naszej stronie www. Mając za sobą doświadczenia pracy w bardzo różnych społecznościach: wsiach, miasteczkach i Warszawie – wierzymy, że to właśnie – wymiana potencjałów pozwala rozwijać się i budować kapitał społeczny. Swoją rolę widzimy w dzieleniu się wypracowaną przez 10 lat wiedzą i czerpaniu od innych. Mamy nadzieję pomagać w tworzeniu nowych połączeń, zbieraniu inspiracji, wprowadzaniu zmian. Zapraszamy do wspólnej, ekscytującej, choć czasem trudnej, wędrówki.

ORGANIZATOR:

ę