NASZE DZIAŁANIA

Warsztaty LAS - Cukry - Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"
2012-03-10
Powiększamy sieć
Pod koniec lutego grono badaczy społecznych współpracujących z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych ę i Pracownią Badań i Innowacji Społecznych Stocznia spotkało się by rozmawiać o socjologii zaangażowanej, o tym co badacze społeczni mogą dać działającym lokalnie instytucjom kultury, liderom i organizacjom. Spotkanie było pierwszym krokiem do utworzenia sieci Latających Socjologów, którzy podobnie jak animatorzy będą podróżować po Polsce i wspierać działające w różnych miejscach społeczności. Na spotkaniu założycielskim gośćmi byli prof. Anna Giza - Poleszczuk, Kuba Wygnański (Pracownia Badań i Innowacji Stocznia), Ewa Zbroja (Narodowe Centrum Kultury), Teresa Ogrodzińska (Fundacja Rozwoju Dzieci im. A. Komeńskiego, Noemi Gryczko (Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego), Beata Tokarz - Kamińska (Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę, program Seniorzy w akcji) i Joanna Kubicka (Stowarzyszenie Katedra Kultury).

ORGANIZATOR:

ę