NASZE DZIAŁANIA

rowerowo
2014-11-28
Orlik jest nasz
Co to orlik?
Na tak postawione pytanie padają zazwyczaj różne odpowiedzi: boisko sportowe, boisko szkolne, miejsce, gdzie chłopcy mogą pograć w piłkę, darmowe boisko. We wszystkich tych odpowiedziach tkwi ziarnko prawdy, jednak stan faktyczny jest znacznie bardziej skonkretyzowany. Orlik to kompleks sportowy składający się z dwóch boisk: boiska do piłki nożnej o wym. 30m x 62m o powierzchni całkowitej 1860m2 ze sztuczną nawierzchnią wyposażonego w dwie bramki oraz w boiska wielofunkcyjnego o wym. 20m x 32m z nawierzchni syntetycznej wyposażonego w stojaki oraz tablice z obręczami do piłki koszykowej, a także słupki z naciągami do siatkówki. Dodatkowo w skład orlika wchodzą też budynki zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z pomieszczeniami magazynowymi, pomieszczeniem gospodarczym oraz pomieszczeniem dla trenera. W ramach programu inwestycyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Moje Boisko Orlik 2012" realizowanego w latach 2008-2012 powstały na terenie całej Polski 2604 takie obiekty. Zarządzają nimi jednostki samorządu lokalnego, które często przekazują faktyczną rolę zarządczą nad obiektami szkołom, domom kultury lub ośrodkom sportu i rekreacji.

Nasz Orlik
We wrześniu 2013 roku uruchomiono kontynuację programu, o nazwie „Nasz Orlik”, która ma za zadanie wsparcie kompetencyjne i technologiczne animatorów pracujących na orlikach. Koordynację programu przejęła Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej. Do programu zakwalifikował się 2232 orliki, których animatorzy uzyskali miesięczne wynagrodzenie na swoje działania (częściowo pokryte z budżetu Ministerstwa Sportu, a częściowo z samorządu), a także system wsparcia: szkolenia, wsparcie coachingowe, kursy e-learningowe, możliwość wzięcia udziału w konkursach. Platformową szkoleniową stał się portal naszorlik.plLatający Socjologowie na orlikach
Dodatkowo 300 orlików biorących udział w programie zostało objętych badaniem i monitoringiem, który ma na celu przede wszystkim przyjrzeć się użytkownikom orlika, a w szczególności wybranym grupom priorytetowym, które zgodnie z dotychczasową wiedzą są nieczęstymi bywalcami i statystycznie rzadziej są aktywne ruchowo: najmłodsze dzieci, dziewczynki, dorosłe kobiety, osoby niepełnosprawne, seniorzy. Drugi ważny obszar badań to badanie animatorów, samorządów i zarządzających boiskami, by móc odpowiadać na pytania związane z: kosztami utrzymania, modelami zarządzania, zależnością sytuacji orlików od innych elementów polityk lokalnych i zapotrzebowaniem na specjalistyczną wiedzę. Część zespołu badawczego odwiedzającego orliki była grupa Latających Socjologów Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”: Anna Biernat, Katarzyna Chajbos, Adam Kadenaci, Monika Rosińska, Katarzyna Wala. Latający odwiedzili 90 orlików zlokalizowanych w województwie dolnośląskim, mazowieckim i wielkopolskim. Z każdej wizyty powstał raport, a główne rekomendacje mają posłużyć Fundacji do zaprojektowania przyszłorocznych działań na orlikach, skierowanych głównie do odbiorców i animatorów orlików.

Orlik jako lokalne centrum sportu powszechnego
Podstawowe wnioski z badań dotyczą roli orlika jako potencjalnego miejsca spotkań dla mieszkańców reprezentujących różne grupy społeczne. Orliki mają duży potencjał bycia lokalnym centrum promowania sportu powszechnego. W dużej mierze to co dzieje się na orliku zależy od kompetencji i pomysłów animatora – lokalnego lidera sportowego oraz zaangażowania w działania i wykorzystania potencjału orlika przez jednostkę nim zarządzającą. W tym celu jednak konieczna jest zmiana wizerunku orlika - wprowadzenie większej różnorodności wśród osób i grup korzystających z niego, sieciowanie orlików i wymiana dobrych praktyk dotyczących możliwych aktywności na orliku oraz współpraca z samorządem. Orlikowy potencjał jest ogromny i wymaga tylko uruchomienia. Sportowe kino plenerowe, joga dla seniorów, czy międzypokoleniowy rajd rowery to wydarzenia, które mogą na stałe zagościć w harmonogramie tych obiektów.

ORGANIZATOR:

ę