NASZE DZIAŁANIA

DSC_0941
2014-07-24
Diagnozujemy wyzwania dla bibliotek
Generator Pomysłów to 24 godzinne kreatywne warsztaty skierowane do 5 bibliotek, przy których powstały Strefy Innowacji: w Grodzisku Mazowieckim, Wieliczce, Oświęcimiu, Piekarach Śląskich i Jarocinie.

Warsztaty zostaną poprzedzone zbieraniem opinii wśród mieszkańców na temat wyzwań ważnych dla społeczności. Wyzwania będą obszarami, w których mieszkańcy będą mogli zgłaszać pomysły na działania. Zbieraniu pomysłów będzie towarzyszyć akcja informacyjna przygotowana przez bibliotekarzy i przedstawicieli lokalnych mediów.

Warsztaty Generator Pomysłów będą otwarte dla wszystkich chętnych bez względu na wiek i dotychczasowe zaangażowanie społeczne mające na celu stworzenie nowych projektów odpowiadających na ważne w określonej miejscowości wyzwania społeczne. Po 24 godzinnej pracy nastąpi prezentacja Pomysłów, na którą zostaną zaproszeni mieszkańcy. Za pomocą głosowania wybrane zostaną pomysły, które zostaną zrealizowane w Strefie Innowacji.

Strefy Innowacji są częścią Programu Rozwoju Bibliotek w Polsce, który jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, a finansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń.

ORGANIZATOR:

ę