NASZE DZIAŁANIA

0E1A1344
2013-11-21
Działamy w partnerstwie
Od kilku miesięcy wspólnie z Ośrodkiem Edukacji Muzealnej Muzeum Łazienki Królewskie wspólnie realizujemy program „Latający Animatorzy Kultury i Latający Socjologowie dla muzeów”, w którym wspieramy muzealników w rozwijaniu działań edukacyjnych w ich muzeach. W programie bierze udział osiem muzeów z różnych części Polski. Co daje nam partnerstwo?

Przede wszystkim partnerstwo pozwala działać nam skuteczniej, jest szansą na wymianę wiedzy i doświadczeń Wspólnie mamy więcej wiedzy, więcej doświadczeń, więcej kontaktów i tym samym więcej rozwiązań dla wyzwań, z którymi mierzą się muzealnicy.
Dla nas wspólny projekt stał się okazją do uporządkowania wiedzy na temat stanu edukacji muzealnej w Polsce. Pozwolił też przekonać się na ile wypracowane w trakcie działań z bibliotekami i domami kultury narzędzia i metody pracy sprawdzają się w przestrzeni muzeum.
Warsztaty zorganizowane dla Latających Animatorów i Socjologów w Ośrodku Edukacji Muzealnej umożliwiły członkom sieci poznanie specyfiki pracy na ekspozycji i wokół eksponatu.

Dla Ośrodka Edukacji Muzealnej „Latający dla muzeów…”, to kolejny po „Podróżach Pani Batowskiej” projekt, w którym pracownicy Ośrodka dzielą się swoim doświadczeniem i wychodzą poza muzealne mury by poznać innych muzealników, budować sieć doświadczeń oraz bazę wspólnych działań i inspiracji. Wspólne działanie daje pracownikom Ośrodka możliwość wzięcia udziału w dyskusji nad rolą animacji kultury w kontekście edukacji muzealnej i próbą zastosowania animacyjnych metod w praktyce.

Pora więc przedstawić naszego partnera. Oto co pracownicy Ośrodka Edukacji Muzealnej mówią o sobie:

Programy Ośrodka Edukacji Muzealnej powstają z inspiracji unikalną przestrzenią Łazienek Królewskich oraz ideową spuścizną ich właściciela Stanisława Augusta, filozofa w koronie, wybitnego mecenasa i kolekcjonera sztuki. Podczas spotkań muzealnych można nie tylko poszerzyć swoją wiedzę z zakresu sztuki, historii, filozofii, teatru, ale przede wszystkim wykształcić w sobie bardzo ważną umiejętność prowadzenia rozmowy z przeszłością i przedmiotem muzealnym. W znoszeniu dystansu między tym, co odległe a teraźniejszością pomagają edukatorzy Ośrodka Edukacji, animatorzy kultury, historycy sztuki, poloniści, artyści posługujący się w swojej pracy technikami warsztatowymi z obszaru animacji kultury, pedagogiki teatralnej i działań performatywnych. Edukatorzy nie występują w roli onieśmielającego, dominującego autorytetu, a kompetentnego partnera do rozmowy, przy którym, bez obaw, można uruchomić wyobraźnię, „rozpakować” swój bagaż doświadczeń, z którym wreszcie łatwiej dociekać sensu przez zadawanie prostych, ale ważnych pytań: jak? dlaczego? po co? Zgodnie z przekonaniem, że chęć uczenia się i rozwoju osobistego towarzyszy człowiekowi przez całe życie Ośrodek Edukacji kieruje swoje programy do wszystkich, nie zapominając o potrzebach osób niepełnosprawnych i defaworyzownych. Rodzinom proponuje weekendowe warsztaty kreatywne i gry terenowe; dorosłym warsztaty, wykłady, debaty, spotkania na wystawach czasowych; uczniów i nauczycieli zaprasza na lekcje muzealne, będące interesującą alternatywą wobec zajęć szkolnych.