NASZE DZIAŁANIA

Warsztaty Lipno-Wiśniowa Ę_023
2013-04-09
Zagrajmy w skojarzenia
Jakie pierwsze trzy określenia przychodzą wam na myśl na hasło 'biblioteka'? Zachowajcie je w pamięci, bo za chwile do nich wrócimy.

Biblioteki, o których opowiemy to instytucje, które nie tylko przechowują i udostępniają książki , to także, a może przede wszystkim, lokalne centra kultury. Miejsca otwarte na inicjatywy i różnorodne akcje, wspierające mieszkańców w ich działaniach. Taką właśnie biblioteką jest Miejska Biblioteka Publiczna w Sławnie, którą w ramach działania Latający Animatorzy i Latający Socjologowie dla bibliotek, będącego częścią Programu Rozwoju Bibliotek Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego odwiedził nasz animator Marcin Lićwinko. Jak relacjonuje Marcin - Zaskoczyła mnie niezwykła atmosfera tego miejsca. Ogromna serdeczność i pozytywna energia. Biblioteka okazała się być miejscem, gdzie wiele osób, w szczególności dzieci i młodzież, ma swoje stałe miejsce, a nawet „azyl”. Marcin przyjechał do Sławna w marcu. Wspierał zespół biblioteki w działaniach związanych z ekologią. W czasie jego pobytu udało się zrealizować szereg pomysłów i inicjatyw skierowanych do różnych odbiorców - Postanowiliśmy zorganizować warsztaty tak by dotrzeć do różnych grup wiekowych oraz pokazać różnorodność możliwości, narzędzi oraz metod w zależności od wieku odbiorcy - mówi. Przedszkolaki dowiedziały się jak ważną rolę pełni ekologia w życiu codziennym. Szóstoklasiści mieli szansę obudzić swoja kreatywność na warsztatach „Wędrówka do biblioteki” tworząc mapę okolicy w oparciu o sieć lokalnych rzek. Następnie każdy wyznaczał swoją drogę do biblioteki. Gimnazjaliści otrzymali garść wskazówek, które miały pomóc określić ich możliwości i szanse na wdrożenie własnych projektów. „Szukamy pomysłu” to warsztaty z młodzieżą licealną. Rzeka była tematem przewodnim - poznawaliśmy rzekę jako zjawisko kulturotwórcze będące potencjalną inspiracją do działania oraz poszukiwaliśmy nowoczesnych form, poprzez które młodzież może mówić o sobie, swoich problemach, marzeniach, pasjach – wspomina Marcin. Dla seniorów odbyło się spotkanie, którego celem było poszukiwanie zasobów przyrodniczych Doliny Wieprzy. Stały się one przyczynkiem do realizacji działań ekologicznych.

W Sicienku animatorki: Maja Brzozowska-Brywczyńska i Magda Kreis dzieliły się świeżymi pomysłami na to, w jaki sposób ciekawie i twórczo poprowadzić zajęcia z dziećmi. Na warsztatach, dzieci wraz z mamami tworzyły przepiękne, kolorowe warzywa z nieprzydatnych z pozoru rzeczy, śmieci i z tradycyjnej bibuły. Później, każde dziecko prezentowało swoje warzywo na, stworzonym z kartonowych pudełek, straganie. Temat nie był przypadkowy. A tego, kto i jakie warzywa będzie robił, mamy z dziećmi dowiedziały się z odczytanego na początku zajęć wiersza Jana Brzechwy „Na straganie”. Bibliotekarki przyznają, że były zaskoczone tym w jaki sposób dziewczyny wykorzystały, wydawać by się mogło, niepotrzebne przedmioty. - Udało nam się zaszczepić ideę na “coś z niczego”. Zaraziłyśmy panie ze świetlic pomysłami na działania z wykorzystaniem śmieci bądź niepotrzebnych elementów. Sądzię, że będą wykorzystywały ten sposób pracy w swoich działaniach - relacjonuje Magda. Animatorki kultury pokazały też, ze czasem warto odstąpić od utartych schematów i zachowań.

W Lipniku natomiast, Kasia Wala i Marta Jasińska wraz z ekipą Gminnej Biblioteki Publicznej im. Janiny Czaja skupiły się na działaniach międzypokoleniowych i historycznych. Jakie to były działania? Warsztaty kulinarne, których celem było nie tyle gotowanie, co rozmowa na temat lokalnych praktyk kulinarnych, dawnych zwyczajów związanych z Wielkanocą i gromadzenie materiałów, które posłużyły do stworzenia książeczki kucharskiej. Dla młodzieży zorganizowane zostały spotkania na temat blogosfery wynikiem których był blog zawierający materiały zebrane podczas warsztatów kulinarnych. Lot do Lipnika zamknęła niekonwencjonalna, bo umiejscowiona na zewnętrznej ścianie budynku, wystawa starych fotografii, pochodzących z prywatnych zbiorów mieszkańców miejscowości. Wśród nich znalazł się również portret dawnej dyrektor biblioteki. Mroźna aura wcale nie zniechęciła do uczestnictwa w wydarzeniu, przeciwnie, w przygotowywaniu wystawy wzięła udział liczna grupa mieszkańców Lipnika.

W miejscach, które odwiedziliśmy, biblioteki starają się odpowiadać na potrzeby lokalnej społeczności. Inicjują różne spotkania, wykraczają daleko poza swoje standardowe działania. Angażują się i wciąż poszukują nowych inspiracji. A teraz przypomnij sobie te trzy pierwsze skojarzenia dotyczące biblioteki. Czy to nadal będą te same określenia?

zdjęcie Błażej Sendzielski

ORGANIZATOR:

ę