NASZE DZIAŁANIA

Warsztaty Lipno-Wiśniowa Ę_006
2013-03-21
SWOT inaczej - socjolog on-line
Analiza SWOT to popularne narzędzie strategiczne. Jej nazwa pochodzi od pierwszych liter zadań, z których się składa, czyli: Strenght (mocne strony), Weaknesses (słabe strony), Opportunities (szanse) i Threats (zagrożenia).

Zabierając się do analizy SWOT należy pamiętać, że pierwsze dwa punkty - określenie mocnych i słabych stron dotyczy raczej wewnętrznie instytucji, kolejne dwa warunki, jakimi są szanse i zagrożenia odnoszą się raczej do zewnętrznego środowiska. Na przykład osoba X, która potrafi korzystnie zarządzać finansami instytucji to mocna strona, ale już wysoka dotacja przyznawana z urzędu, na którą instytucja nie ma wpływu, to szansa.

Dodatkową komplikacją jest to, że jeden aspekt może być zarówno szansą, jak i zagrożeniem, mocną jak i słabą stroną. Weźmy na przykład duży, nowoczesny budynek domu kultury w małym mieście - z jednej strony to duży zasób i mocna strona, z drugiej, jeśli budynek stoi pusty i generuje tylko koszty, należy to zaliczyć do słabych stron.

Zwykle analizę SWOT wykonuje się na kartce, w charakterystycznej czwórpolówce - tabeli składającej się z czterech pól, gdzie mocne i słabe strony wypisuje się na górze, a szanse i zagrożenia na dole. Ale analizę SWOT można robić na tysiąc różnych sposobów. Oto kilka propozycji:

Po pierwsze do analizy SWOT najlepiej zabrać się zespołowo - można nawet włączyć w to mieszkańców, uczestników zajęć, partnerów instytucji lub “przyjaciół” naszej organizacji.

Po drugie można to zrobić w bardziej atrakcyjnej formie, niż wypisywanie tabeli na kartce:
- można wykleić taśmą malarską tabelę składającą się z czterech pól na podłodze w hallu naszej instytucji. Wchodzącym osobom można rozdawać wcześniej przygotowane karty (np. wielkości połowy lub ćwiartki kartki A4) prosząc o wypełnienie ich i położenie w odpowiednim miejscu.
- podobnie można wykleić tabelę na ścianie i pozostawić na kilka dni prosząc pracowników i uczestników zajęć o doklejanie swoich propozycji
- wyklejona tabela może przybierać różne kształty - może np. mieć kształt domku jako symbol domu kultury, świetlicy czy biblioteki.
- karty, które rozdajemy mogą być różnych kolorów - tak, żeby już z daleka widać było, że np. mocne strony to kolor niebieski, słabe - czerwony, szanse - zielony, zagrożenia - pomarańczowy. Zachęcamy do eksperymentowania z kształtem i formułą SWOT-a! Nam się wydaje, że można z niego zrobić wspólną zabawę, która wciąga uczestników, a naszej instytucji daje materiał do analizy.


Agata Nowotny

ORGANIZATOR:

ę