Ę-BLOG O NAS PROJEKTY LUDZIE STATUT PARTNERZY PUBLIKACJE FILMY KONTAKT ENGLISH

 

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"

 

Chcemy tworzyć świat, w którym ludzie z pasją działają dla siebie i dla innych.

Od 2002 roku realizujemy projekty społeczno-kulturalne w całej Polsce. Pracujemy z młodymi ludźmi, animatorami kultury, pracownikami organizacji pozarządowych i domów kultury, nauczycielami i artystami oraz seniorami. W naszych przedsięwzięciach sztuka staje się narzędziem społecznej zmiany.

Prowadzimy działania, które pozwalają uczestnikom odkryć własne pasje i uczą ich twórczego myślenia. Naszym celem nie jest tylko zwiększenie kompetencji kulturowych uczestników, ale przede wszystkim stymulacja aktywności i odpowiedzialności za miejsce, w którym żyją. Przygotowujemy młodych ludzi, animatorów kultury i seniorów do uruchamiania własnych projektów. Wydajemy publikacje, organizujemy pokazy filmowe i wystawy. Zabieramy głos w sprawach dotyczących animacji i rozwoju kultury w Polsce.

Prowadzimy działania ogólnopolskie. W naszych projektach dotacyjnych wspieramy inicjatywy: młodych ludzi („Młodzi menedżerowie kultury“ (pięć edycji, ponad 80 projektów) i seniorów („Seniorzy w akcji”, 67 projektów), promujemy działania na rzecz tolerancji („Dla tolerancji” realizowane wspólnie z Fundacją  im. S. Batorego, 77 projektów). Pomagamy młodym ludziom zrealizować pierwsze filmy dokumentalne („Przedszkole Filmowe“ realizowane wspólnie z Mistrzowską Szkołą Andrzeja Wajdy). Inspirujemy do badania lokalnej tożsamości („Polska 8/18”, „Aby – film, fotografia i teatr na wsi“).

Produkujemy książki oraz filmy promujące tematykę społeczną i dobre praktyki działań w sferze kultury.

Inicjujemy działania, których celem jest wzrost zaangażowania obywateli w życie publiczne - przede wszystkim w obszarze kultury. („ZOOM na domy kultury“ oraz „REANIMATOR“ - program skierowany do animatorów kultury w Warszawie).

Ożywiamy przestrzeń kulturalno-społeczną Warszawy. Prowadzimy „Animatornię”, która łączy w sobie osiem różnych działań z obszaru sztuki społecznie zaangażowanej. Zapraszamy mieszkańców stolicy do spotkania z fotografią, filmem i designem (min.: „Migawki”, „Kino Filmów Dokumentalnych”, „Bajkowanie”, „Pracownia Design”).

Towarzystwo stale rozwija się i zmienia razem z nami: realizujemy projekty, które wynikają z naszych pasji i obserwacji świata. Jesteśmy wierni ważnym dla nas wartościom: autentyczności, wysokiej jakości propozycji i czerpaniu satysfakcji z naszych działań.

 


 

 

 

audyt

 

Publikujemy "Opinię i raport z badania sprawozdania finansowego za rok 2008 (...)" wykonany przez Kancelarię Audytorską "EBIT" Halina Lis. Kliknij tutaj, żeby przeczytać.

 

sprawozdania

 

- sprawozdanie merytoryczne z działalności Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę" za rok 2009 [PDF]

- sprawozdanie merytoryczne - projekt Animatornia - 2009 rok - [PDF]

 

spot

 

 

 

 

 

 

 


[powrót na stronę główną]